Οι αλλοδαποί φοιτητές που υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για τη σίτιση υποχρεούνται τα έγγραφα που προέρχονται από τη χώρα τους να τα επικυρώνουν από τις επίσημες αρχές αυτής (πρεσβείες, προξενεία) ή από δικηγόρο.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr