Παροχή Σίτισης

Αλλαγές στην Φοιτητική Μέριμνα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Σχετικά με τα ζητήματα Φοιτητικής Μέριμνας η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας γνωστοποίησε τη σύσταση επιτροπής προκειμένου να μεταφερθεί η ευθύνη για τη φο…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Αντιδρούν οι φοιτητές στο «κόψιμο» της δωρεάν φοιτητικής σίτισης!

Οι συνεχείς μειώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των Πανεπιστημίων, έχουν οδηγήσει σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας. Στο βωμό της οικονομικής ενίσχυσης τω…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια
Μειώνονται, δικαιούχοι σίτισης, ΑΕΙ, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ

Μειώνονται σε μεγάλο βαθμό οι δικαιούχοι σίτισης - Σε αδιέξοδο τα ΑΕΙ

Η οικονομική κρίση και η αύξηση του ΦΠΑ οδηγούν σε δραστική μείωση του αριθμού των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση.

Όπως ανακοινώθηκε από το ίδ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Οι αλλοδαποί φοιτητές που υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για τη σίτιση υποχρεούνται τα έγγραφα που προέρχονται από τη χώρα τους να τα επικυρώνουν από τις επίσημες αρχές αυτής (πρεσβείες, προξενεία) ή από δικηγόρο.

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Έχοντας υπόφη: Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α'195)

β) του άρθρο 31 του ν.1404/1983 «Δομή…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια