Προπτυχιακές Υποτροφίες

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης δεκαεννέα (19) υποτρόφων εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2012–2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ», που υπάγεται στην Άμεση διαχείριση του Υπουργεί…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΜΑΡΙΝΟΥ προκειμένου να χορηγήσει κατά το έτος 2014 οικονομικές ενισχύσεις (υποτροφίες) ποσού 1.500,00 ευρώ έκαστη και εφάπαξ σε δύο (2) φοιτητές – τριες Πανεπιστημίων -…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα ανακοινώνει ότι η Ιαπωνική Κυβέρνηση (ΜΕΧΤ) πρόκειται να χορηνήσει υποτροφίες για το 2015 σε Ελληνες υπήκοους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιαπωνικά πανεπιστήμια ως π…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δημοσιεύει 143 υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό για την 21η Απριλίου 2014.

Πρόκειται για:
Γεωπονικές – Περιβαλλοντολογικές Επιστήμες (12 θέσεις)
Θετικές Επ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια