Υποτροφίες Δωδεκανησιακού Ιδρύματος για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Προγράμματα Υποτροφιών: Το Δωδεκανησιακό "Ιδρυμα Υποτροφιών ύστερα από έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου με αριθ.πρωτ.1270/10-01-2019, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τις παρακάτω υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση τίτλου σε επίπεδο master με τους εξής όρούς:

1. Προκηρύσσονται τρείς (3) τουλάχιστον υποτροφίες, σε επίπεδο master που μπορούν να φθάσουν μέχρι δέκα (10) εφόσον εξασφαλισθούν οι αναγκαίες ενισχύσεις ή χορηγίες.

2. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε υποψήφιους που επιλέγουν ως θέμα της διπλωματικής τους εργασίας να είναι δωδεκανησιακού περιεχομένου. Κατ' εξαίρεση και εφόσον υπάρχουν αδιάθετες υποτροφίες μπορούν να χορηγηθούν και σε υποψηφίους οι οποίοι δήλωσαν ότι το Θέμα τους Θα είναι δωδεκανησιακό και τελικά δεν μπόρεσαν να το εξασφαλίσούν, με την προϋπόθεση ότι το θέμα τους παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον.

3. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου της Δωδεκανήσού και να είναι μόνιμοι κάτοικοι αυτής. 

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τίτλο σπονδών (πτυχίο ) και βαθμό τουλάχιστον "λίαν καλώς" ) (6,5).

5. Η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων να δικαιολογεί την ενίσχυση τους από το ίδρυμα.

6. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης που στηρίζεται σε οικονομικά, βαθμολογικά, θεματολογικά, γεωγραφικά και κοινωνικά κριτήρια, τα οποία αναφέρονται στο κείμενο της προκήρυξης, που μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι μαζί με το έντυπο — δήλωση της αίτησης από τη Γραμματεία τον Ιδρύματος.

7. Αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά γίνονται δεκτές μέχρι 28 Φεβρουαρίού 2019 στα Γραφεία της Περιφερειακής 'Ενωσης Δήμων Νοτίου  Αιγαίον — Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου, πίσω από το Δημαρχείο Ρόδον  (στα οποία στεγάζεται το Δωδεκανησιακό 'Ιδρυμα Υποτροφιών) τηλ. επικοιν.  2241044645, 44643

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr