Τέσσερις Mεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού κληροδοτήματος Θεοδώρου Μανούση

Το ΕΚΠΑ θα χορηγήσει, κατά τα Πανεπιστημιακά έτη 2009-10, 2011-12 και 2012-13 από τα έσοδα της Κληρονομίας Θεοδώρου Μανούση. Συγκεκριμένα:

α) δύο (2) υποτροφίες ανά Πανεπιστημιακό έτος σε πτυχιούχους των Ελληνικών Πανεπιστημίων όλων των Σχολών και Τμημάτων, για μεταπτυχιακές σπουδές (master, διδακτορικό) σε Πανεπιστήμια του Εσωτερικού και

β) δύο (2) υποτροφίες ανά Πανεπιστημιακό έτος σε πτυχιούχους Ελληνικών Πανεπιστημίων όλων των Σχολών και Τμημάτων για μεταπτυχιακές σπουδές (master, διδακτορικό) σε Πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ, με προτίμηση μεταξύ ίσων εκείνων που διετέλεσαν προπτυχιακοί υπότροφοι του Κληροδοτήματος.

  • Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει με βάση τη βαθμολογία του πτυχίου. 

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται για τους υποψήφιους: 

α) εσωτερικού σε Ευρώ 400,00 και

β) εξωτερικού σε Ευρώ 700

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου 30), μέχρι τις 2 Μαρτίου 2018, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Έντυπα αιτήσεων ανακτώνται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr στον σύνδεσμο Υποτροφίες - Βραβεία - Έντυπα Αιτήσεων. 

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 210-3680132-34 από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Χρ. Λαδά 6 Αθήνα τ.κ. 105 61) καθημερινά από τις 11:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ.

Περισσότερες ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr