Διδακτορικές Υποτροφίες (2020) από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Διδακτορικές Υποτροφίες (2020) από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Υποτροφίες: Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να συνάψει συμβάσεις υποτροφίας και προσκαλεί υποψήφιους διδάκτορες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Δείτε αναλυτικά:

Είσαι Πρωτοετής; Μείνετε Συντονισμένοι στα «Φοιτητικά Νέα» καθώς μέσα από την ροή ειδήσεων της αρχικής σελίδας foititikanea.gr θα σας ενημερώσουν για την διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσου, φοιτητικών συγγραμμάτων, δωρεάν σίτισης, δωρεάν στέγασης, φοιτητικών επιδομάτων, διαδικασία μετεγγραφών κτλ. Συντονίσου στην κεντρική σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών στο facebook Φοιτητικά Νέα - Foititikanea.gr για να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα νέα που σε αφορούν και για όλα τα τελευταία νέα στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom.


Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να συνάψει συμβάσεις υποτροφίας και προσκαλεί υποψήφιους διδάκτορες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΑΜΟΙΒΗ / ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οι υποτροφίες θα αντιστοιχούν θεματικά στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π., η χρονική τους διάρκεια θα είναι έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης, ενώ το συνολικό κονδύλι θα ανέλθει σε 50.000€ για το έτος 2020 και θα καλυφθεί από τον Κωδικό 92.24.0004.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης του υποτρόφου ορίζεται η έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα, ή όπου αλλού απαιτήσουν οι ανάγκες υλοποίησης της διατριβής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι κάτοχοι Πτυχίου συναφούς γνωστικού αντικειμένου με πεδίο της ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π.

2. Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με θέμα που να εμπίπτει στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω τίτλοι έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

3. Να είναι εγγεγραμμένοι σε Πανεπιστήμιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με θέμα που να εμπίπτει στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π. και στην τριμελή επιτροπή πρέπει να μετέχει Ερευνητής του Ε.Ι.Π.

4. Καθ’ όλη την διάρκεια της υποτροφίας:

α) Δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται για την Διδακτορική Διατριβή από άλλη πηγή (Υ.Δ.)

β) Δεν θα πρέπει να εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας είτε στον Δημόσιο τομέα είτε στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (Υ.Δ.)

5. Για τους υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων ο Επιβλέπων Ερευνητής είναι Α΄ ή Β΄, ισχύει η επιπλέον προϋπόθεση: ο υποψήφιος διδάκτορας να έχει ήδη ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο έτη εργασίας υπό την επίβλεψή του σε εργαστήριο του ΕΙΠ με αμοιβή.

Οι άνδρες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, εφόσον:

• έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή
• έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές, ή
• έχουν αναβολή κατάταξης, που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή
• είναι στρατευμένοι και η θητεία τους λήγει πριν από την προβλεπόμενη έναρξη της σύμβασης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν κατόπιν αξιολόγησης, από επιτροπή:

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

• Βιογραφικό υποψηφίου διδάκτορα και ακαδημαϊκές επιδόσεις
• Ανακοινώσεις σε Συνέδρια [προφορικές / poster]
• Δημοσιεύσεις
• Εμπεριστατωμένη έκθεση του περιεχομένου του διδακτορικού [στόχος / πρόοδος] –πρωτόκολλο
Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει υποψηφίους σε συνέντευξη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο υποβολής κάθε πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Αίτηση που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
2. Βιογραφικό Σημείωμα που να τεκμηριώνει και τα κριτήρια 2 και 3
3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών
4. Βεβαίωση του αρμοδίου Πανεπιστημιακού Τμήματος για τον Ορισμό Τριμελούς Επιτροπής, στην οποία πρέπει να συμμετέχει Ερευνητής του Ε.Ι.Π.
5. Εμπεριστατωμένη έκθεση του περιεχομένου του διδακτορικού [στόχος / πρόοδος] – πρωτόκολλο
6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι συντρέχουν οι “Απαιτούμενες Προϋποθέσεις 4α και 4β”

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 21η Μαρτίου 2020, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης υποτροφίας στον τομέα της.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων 210 6478858, 210 6478857, ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών