ΙΚΥ: Πρόγραμμα IKYDA 2020

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, υλοποιούν πρόγραμμα συνεργασίας πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και της Γερμανίας, τα οποία εκπροσωπούνται από ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, με έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ομάδα και ανά χώρα, προκειμένου να καταρτίσουν και να ολοκληρώσουν ένα ερευνητικό σχέδιο.

Έναρξη χρηματοδότησης: Απρίλιος 2020.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται στον αντίστοιχο Εθνικό Φορέα (ΙΚΥ-DAAD) κάθε χώρας από τον επιστημονικό υπεύθυνο του σχεδίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 07/01/2020 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής υποβολής).

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν το εν θέματι πρόγραμμα περιγράφονται στην οικεία προκήρυξη.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν την προκήρυξη

Διάρκεια προγράμματος: 1/4/2020 έως 31/3/2022 Έναρξη προγράμματος: Απρίλιος 2020 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, υλοποιούν στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας το Πρόγραμμα IKYDA.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της έρευνας και η ενίσχυση της συνεργασίας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικών Ιδρυμάτων μεταξύ των δύο χωρών. Τα εν λόγω Ιδρύματα εκπροσωπούνται από ομάδες νέων, κυρίως, επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, με επικεφαλής έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ομάδα και ανά χώρα, οι οποίοι καταρτίζουν και ολοκληρώνουν ένα ερευνητικό σχέδιο με τον αντίστοιχο εταίρο και με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων (Πρόγραμμα IKYDA 2020 - Programm fuer den Projektbezogenen Personenaustausch mit Griechenland). Προτεραιότητα δίνεται στην μετεκπαίδευση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων-ερευνητών.

Το Ι.Κ.Υ. ανακοινώνει ότι για το έτος 2020 θα χρηματοδοτήσει έως δέκα πέντε (15) ερευνητικά σχέδια.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 1. Υποβολή ερευνητικής πρότασης, η οποία θα έχει προηγουμένως συμφωνηθεί, από κοινού, με το συνεργαζόμενο ίδρυμα στη Γερμανία και θα περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση του επιστημονικού στόχου του ερευνητικού σχεδίου, στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής συνεργασίας και της αμοιβαίας συμμετοχής και συμπληρωματικότητας των ομάδων.
 2. Η αίτηση υποβάλλεται στον αντίστοιχο Εθνικό Φορέα (Ι.Κ.Υ. για την Ελλάδα DAAD για την Γερμανία) κάθε χώρας από τον επιστημονικό υπεύθυνο της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα για την Ελλάδα:

α) ο επιστημονικός υπεύθυνος θα πρέπει να είναι: εν ενεργεία καθηγητής (όλων των βαθμίδων) Πανεπιστημίου ή ερευνητής Α’, Β’ ή Γ’ ελληνικού Ερευνητικού Ιδρύματος,

β) Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι: εν ενεργεία καθηγητές Πανεπιστημίου (όλων των βαθμίδων) ερευνητές ελληνικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η ερευνητική ομάδα της κάθε χώρας  θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του επιστημονικού υπευθύνου με ανώτατο αριθμό τα έξι (6) μέλη συμπεριλαμβανομένου και του επιστημονικού υπευθύνου.

 1. Επιτρέπεται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων Ιδρυμάτων (και από τις δύο πλευρές).
 2. Δεν επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων της μίας αιτήσεων, εκ μέρους του επιστημονικού υπευθύνου, ούτε η συμμετοχή του επιστημονικού υπευθύνου ή μελών μιας ερευνητικής ομάδας σε άλλο υποψήφιο έργο IKYDA ή έργο IKYDA σε εξέλιξη. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση, στο ειδικό έντυπο του Ι.Κ.Υ., όπου θα περιγράφεται αναλυτικά ο σχεδιασμός των επισκέψεων (οι ημερομηνίες μετακίνησης δίνονται κατά προσέγγιση) για το αιτούμενο χρονικό διάστημα χρηματοδότησης, καθώς και ο προϋπολογισμός.
 2. Σχέδιο ερευνητικής πρότασης.

Αναλυτική περιγραφή του ερευνητικού σχεδίου (5 έως 10 σελίδες) ως ακολούθως:

 • Αντικείμενο και στόχοι του έργου
 • Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου
 • Αναμενόμενα αποτελέσματα
 • Αναλυτική περιγραφή ενοτήτων εργασίας και παραδοτέα
 1. Βιογραφικά σημειώματα του επιστημονικού υπευθύνου και των μελών της ερευνητικής ομάδας.
 2. Βεβαίωση συμμετοχής των μελών της ερευνητικής ομάδας στο συγκεκριμένο ερευνητικό σχέδιο, υπογεγραμμένη από τον επιστημονικό υπεύθυνο.
 3. α) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής ή  υποψήφιος διδάκτορας, υποβάλλεται βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος, από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη ιδιότητα,

β) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου, υποβάλλεται αντίγραφο του τίτλου,

γ) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής, υποβάλλεται βεβαίωση υπογεγραμμένη από την γραμματεία του Τμήματος / επιβλέποντα καθηγητή.

Τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  υποβάλλονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο σε έντυπη και

ηλεκτρονική μορφή (με e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΚΥ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 07/01/2020

ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής υποβολής).

(ημερομηνία σφραγίδας 

 • Η ελληνική και η γερμανική αίτηση υποβάλλονται παράλληλα στον αντίστοιχο εθνικό φορέα.
 • Στην Ελλάδα οι προτάσεις υποβάλλονται στο ΙΚΥ: e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, Αθήνα.

Πληροφορίες: κ. Α. Καρακατσάνη, τηλ.: 210.3726331, Fax: 210.3312759 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Έντυπα αιτήσεων

 • Στη Γερμανία οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους στη:

DAAD Deutscher Academischer Austauschdienst Forschungsmobilität PPP-hier mit Griechenland

Ταχ. Διεύθυνση: Kennedyallee 105-107, D-53175 Bonn

Πληροφορίες: Mr Thomas Römpke, email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., http://www.daad.de Τel.: +49 228 882 369

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το συνολικό χρονικό διάστημα χρηματοδότησης ενός ερευνητικού σχεδίου δηλώνεται εξ’ αρχής στην αίτηση υποψηφιότητας και εγκρίνεται μαζί με την πρόταση, ορίζεται δε σε ένα ή δύο συναπτά έτη (2020 και 2021). Στη περίπτωση που εγκριθεί χρηματοδότηση για ένα έτος, υπάρχει δυνατότητα συνέχισης της χρηματοδότησης και για δεύτερο έτος, μετά από σχετική αίτηση και αντίστοιχη επαναξιολόγηση του ερευνητικού σχεδίου από το Ι.Κ.Υ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Ο προϋπολογισμός  εκάστου  ερευνητικού  σχεδίου  δεν  θα πρέπει  να υπερβαίνει  το   ποσό  των

5.000,00  ευρώ  ανά  έτος  και  ανά  χώρα  και  θα  αφορά  την  μετακίνηση  και  την  ημερήσια

αποζημίωση. Το ποσό που θα προβλεφθεί στην αρχική αίτηση κάθε πρότασης είναι δεσμευτικό και δεν θα μπορεί να αποδοθεί ποσό μεγαλύτερο του προϋπολογισθέντος.

Η δαπάνη μετακίνησης κάθε μέλους της ερευνητικής ομάδας αρχικά θα βαρύνει τον συμμετέχοντα και το ποσό (μόνο τα έξοδα ταξιδιού και η ημερήσια αποζημίωση) θα αποδίδεται από το IKY, μετά το πέρας της επιστημονικής επίσκεψης και την υποβολή των σχετικών

πρωτοτύπων παραστατικών, ως ακολούθως:

 • Απόδειξη πώλησης εισιτηρίων, οικονομικής θέσης, στο όνομα του συμμετέχοντος. (όχι έγγραφα επιβεβαίωσης πληρωμής)
 • Ηλεκτρονικό εισιτήριο.
 • Κάρτες επιβίβασης.
 • Βεβαίωση συνεργασίας από τον γερμανό εταίρο, στις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Σημείωση: Δεν αποδίδεται το υπέρβαρο από τις αποσκευές. 

ΌΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 1. Οι μετακινήσεις της ερευνητικής ομάδας σε άλλη χώρα εκτός της Γερμανίας δεν χρηματοδοτούνται, έστω και αν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου.
 2. Οι αμοιβαίες επισκέψεις στο ίδρυμα-εταίρο θα πρέπει να είναι βραχυχρόνιες (έως 2 μήνες).
 3. Οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 4. Κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης του ερευνητικού σχεδίου επιτρέπεται η αντικατάσταση μέλους, κατόπιν σχετικής αίτησης του επιστημονικού υπευθύνου και της υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών του νέου μέλους, και μετά από επαρκή αιτιολόγηση. Δεν επιτρέπεται αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της ερευνητικής ομάδας.

Οι οικονομικές παροχές, κατά κατηγορία, περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

 

 • ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ
 • ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Α, Β και Γ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

 

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

1. Ημερήσια αποζημίωση κατά τη διάρκεια παραμονής στο Ίδρυμα- εταίρο.

 • 1-14 ημέρες, οι πρώτες 14 ημέρες χρηματοδοτούνται με:

Από την 15η ημέρα η αποζημίωση μειώνεται για κάθε επιπλέον ημέρα, δηλ.

 • 15η-30η ημέρα
 • Διάρκεια μεγαλύτερη του ενός μηνός (Μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια έως

2 μήνες)

 

 

 

90,00 ευρώ ημερησίως

 

 

60,00 ευρώ ημερησίως Δεν καλύπτεται η δαπάνη

 

 

 

80,00 ευρώ ημερησίως

 

 

50,00 ευρώ ημερησίως

→1.000,00 ευρώ + 33,33

ευρώ ημερησίως (για κάθε επιπλέον ημέρα)

2. Αντίτιμο εισιτηρίων από την Ελλάδα

στη Γερμανία και μέσα στη Γερμανία, όπου απαιτείται.

 

Μέχρι 560,00 ευρώ (ανά επίσκεψη)

 

Μέχρι 560,00 ευρώ (ανά επίσκεψη)

----

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κατά την επιλογή θα αξιολογηθούν:

 • Το περιεχόμενο του ερευνητικού σχεδίου: α. παρουσίαση της πρότασης και ιδίως σαφήνεια των στόχων και μεθοδολογία, β. επιστημονικό επίπεδο της πρότασης-επικαιρότητα και

βαθμός καινοτομίας.

 • Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μελών της κάθε επιστημονικής ομάδας.
 • Η συμμετοχή νέων επιστημόνων. Στις εργασίες του ερευνητικού σχεδίου θα πρέπει 

οπωσδήποτε να συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταδιδακτορικοί ερευνητές.

 • Η συμπληρωματικότητα των ομάδων ανά ερευνητικό σχέδιο των δύο εταίρων (ως προς τη μέθοδο, το περιεχόμενο, τον εξοπλισμό κ.τ.λ.).
 • Ο αριθμός των μελών της ερευνητικής ομάδας (αξιολογείται θετικά o αυξημένος αριθμός – έως έξι (6) άτομα μαζί με τον επιστημονικό υπεύθυνο).
 • Η δυνατότητα επιστημονικής και, ενδεχομένως, βιομηχανικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού σχεδίου.
 • Η δυνατότητα συνέχισης και ολοκλήρωσης της συνεργασίας με άλλους πόρους της Ε.Ε. μετά το τέλος του έργου.

Μη επιλέξιμη θεωρείται η υποβολή ερευνητικού σχεδίου που αναφέρεται σε γενικής φύσεως επιστημονικά θέματα.

Η αίτηση για χρηματοδότηση εξετάζεται μόνο αν υπάρχει αντίστοιχη υποβολή αίτησης από Γερμανό εταίρο στη DAAD. Τούτο θα τεκμηριώνεται με την υποβολή:

 • της πρώτης σελίδας της γερμανικής αίτησης (φωτοτυπία),
 • περίληψης του ερευνητικού σχεδίου, έκτασης μισής σελίδας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, υπογεγραμμένης και από τους δύο επιστημονικούς υπευθύνους. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Έλεγχος ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις, την επιλεξιμότητα, την πληρότητα του φακέλου κτλ.

Το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης λαμβάνει χώρα στην έδρα του κάθε εθνικού φορέα, από πιστοποιημένους αξιολογητές που έχουν οριστεί στην κάθε χώρα χωριστά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την συγκριτική αξιολόγηση, στο πλαίσιο συνεδρίασης μικτής ελληνο - γερμανικής επιτροπής, η οποία συγκροτείται από τον κάθε φορέα και συγκαλείται εναλλάξ στις δύο χώρες ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται ταυτοχρόνως στον διαδικτυακό τόπο του  αντίστοιχου φορέα κάθε χώρας το αργότερο έως 17/02/2020.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών σχεδίων IKYDA που έχουν χρηματοδοτηθεί  στο πλαίσιο προηγουμένων προγραμμάτων IKYDA, έχουν δικαίωμα υποβολής νέας πρότασης, μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έναρξης της προηγούμενης χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος IKYDA δεν εμπίπτουν:

 • Ήδη υπάρχοντα ελληνογερμανικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας που χρηματοδοτούνται από άλλη πηγή και ενισχύουν οικονομικά την ανταλλαγή επιστημόνων.
 • Διμερείς συνεργασίες που αποτελούν μέρος πολυμερών συνεργασιών και χρηματοδοτούνται από άλλους πόρους.
 • Αμιγώς εκπαιδευτικά προγράμματα (προγράμματα εκμάθησης γλώσσας, σεμινάρια, συμμετοχή σε συνέδρια κ.τ.λ.)
 • Δαπάνες για βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό και δαπάνες αναλωσίμων και εργαστηριακών υλικών. 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

Ο επιστημονικός υπεύθυνος κάθε ερευνητικού σχεδίου έχει την υποχρέωση να υποβάλει στο ΙΚΥ, στο τέλος κάθε έτους, καθώς και μετά την ολοκλήρωση του έργου, ετήσια έκθεση πεπραγμένων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), όπου θα περιγράφονται η πρόοδος του έργου, τυχόν δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή επιστημονικές διακρίσεις, που θα έχουν προκύψει από τη συγκεκριμένη συνεργασία και οι οποίες θα φέρουν μνεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr