Οριστικά αποτελέσματα Υποτροφιών ΕΣΠΑ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

Οριστικά αποτελέσματα Υποτροφιών ΕΣΠΑ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

Υποτροφίες: Δημοσιεύθηκαν σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’». Αυτό ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΕΣΠΑ 2014-2020. Από τα οριστικά αποτελέσματα και με προϋπολογισμό 25 εκ. ευρώ, προκρίνονται για χρηματοδότηση 581 ερευνητικές προτάσεις.

Δημοσιεύθηκαν σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’».

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Αυτό ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Από τα οριστικά αποτελέσματα και με προϋπολογισμό 25 εκ. ευρώ, προκρίνονται για χρηματοδότηση 582 ερευνητικές προτάσεις.

Υποβλήθηκαν συνολικά 1699 ερευνητικές προτάσεις. Η διαδικασία αξιολόγησης ξεκίνησε στις 26.02.2019 και σε διάστημα 77 ημερών πραγματοποιήθηκαν 3725 αξιολογήσεις από 943 αξιολογητές.

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων έληξε στις 27.05.2019. Κατά τη διαδικασία ενστάσεων υποβλήθηκαν 189 ενστάσεις, οι οποίες εξετάστηκαν από την Επιτροπή Εποπτείας. Στις 20.06.2019 στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι απαντήσεις της Επιτροπής Εποπτείας σε όλες τις ομάδες που υπέβαλαν ένσταση.

Οι 582 ομάδες που προκρίνονται προς χρηματοδότηση αποτελούνται από:

• 513 διδάκτορες ερευνητές

• 651 υποψήφιους διδάκτορες

• 582 ακαδημαϊκούς συμβούλους

• 284 αναπληρωτές ακαδημαϊκούς συμβούλους.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε πατώντας εδώ.

Ενημερώνονται οι ερευνητικές ομάδες ότι στα σχετικά δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν από τους φορείς υποδοχείς θα περιλαμβάνονται:

• Το τυποποιημένο έντυπο της ερευνητικής πρότασης

• Οι βεβαιώσεις των υποψήφιων διδακτόρων

• Οι βεβαιώσεις απόκτησης διδακτορικού των διδακτόρων ερευνητών

• Οι βεβαιώσεις αναγνώρισης διδακτορικού του ΔΟΑΤΑΠ για τις περιπτώσεις απόκτησης του στο εξωτερικό.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr