Υποτροφίες για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών από το ΑΠΘ

Υποτροφίες για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών από το ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη εμπορικού λογισμικού προσομοίωσης μερικών εκκενώσεων για τη βέλτιστη σχεδίαση και παραγωγή βιομηχανικών εφαρμογών μέσης και υψηλής τάσης», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στo πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παντελή Μικρόπουλο, καθηγητή Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει:

μία (1) υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα

μία (1) υποτροφία μεταδιδάκτορα

Αναλυτικές πληροφορίες για τις αιτήσεις θα βρείτε στους ως άνω συνδέσμους.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr