Διδακτορικές Υποτροφίες

Διδακτορικές Υποτροφίες (2020) από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Υποτροφίες: Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να συνάψει συμβάσεις υποτροφίας και προσκαλεί υποψήφιους διδάκτορες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Δέκα υποτροφίες τριών ετών για υποψήφιους διδάκτορες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

H Δομή Έρευνας,  Καινοτομίας και Αριστείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου του έτους 202…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής από το ΙΚΥ και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

Υποτροφίες: Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθμ. 157098/Z1/08.10.2019 ΚΥΑ του υφυπουργού Οικονομικών και του υ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη (2020-2021) ύψους 600€/μήνα για δύο έτη

Υποτροφίες: Το Ίδρυμα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με ημερομηνία έναρξης 1 Οκτωβρίου 2020, το δέκατο πέμπτο πρ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

2η προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών

Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Οκτώ Υποτροφίες για Διδακτορική Διατριβή στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” και σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά

Υποτροφίες: Οκτώ (8) υποτροφίες για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής από κοινού στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” και σε Πανε…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Η απάντηση του ΙΚΥ στην επιστολή διαμαρτυρίας Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

«Τις τελευταίες μέρες, το ΙΚΥ έγινε αποδέκτης ερωτημάτων από επιλεγέντες Υποτρόφους Μεταδιδάκτορες και επιπροσθέτως υπήρξαν αναρτήσεις σε διαδικτυα…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών για νέους ερευνητές 

Υποτροφίες: Η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος αποφάσισε να χρηματοδοτήσει μέσω του…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΕΚΠΑ: Χορήγηση 25 υποτροφιών ύχους 833 ευρώ το μήνα για 24 μήνες - Πίνακας κατανομής ανά Σχολή

Υποτροφίες: Ξεκινά η χορήγηση των υποτροφιών από την εφάπαξ δωρεά συνολικού ποσού 500.000 ευρώ από το "Το Ποτάμι" εις μνήμη τ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΙΚΥ: Πρόγραμμα IKYDA 2020

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, υλοποιούν πρόγραμμα συνεργασίας πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΙΚΥ: Αναρτήθηκε ο πίνακας «Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων» για τις υποτροφίες Post Doc

Υποτροφίες: Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε ο πίνακας «Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων»  της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρω…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΙΚΥ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα

Υποτροφίες: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ε…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Διδακτορικές Υποτροφίες για σπουδές στο University of Lausanne στην Ελβετία

Υποτροφίες: Το University of Lausanne στην Ελβετία ανακοινώνει υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στον κλάδο των Βιοεπιστημών.

Μεταξύ άλλων: Αγ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Διδακτορική Υποτροφία από το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο «Βελτιστοποίηση και Επίδειξη Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας με Κελιά Καυσίμου…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα στο ΑΠΘ 

Υποτροφίες: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΙΚΥ: Θέση Μεταδιδακτορικής Υποτροφίας στο ΕΠΙΦ

Υποτροφίες: Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του μεταδιδακτορικού προγράμματος «Max Weber Programme (MWP)» από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, το Ίδρυμα Κρ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια