Εγγραφές Πρωτοετών στις ΑΕΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: Ανακοινώθηκαν σήμερα 24η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη 150) οι συνολικοί πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) έτους 2019-2020.

Στις ΑΕΝ εισάγονται συνολικά 1341 σπουδαστές (775 πλοίαρχοι, 566 μηχανικοί).

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρουσιαστούν για εγγραφή και φοίτηση στις ΑΕΝ που έχουν επιτύχει έως και την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019. Όσοι δεν παρουσιασθούν αποκλείονται της εγγραφής τους και οι θέσεις τους καταλαμβάνονται από υποψηφίους της δεύτερης γενικής κατηγορίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των σπουδαστών στις ΑΕΝ είναι τα εξής:

(α) Δελτίο ταυτότητας και μια φωτοτυπία αυτου

(β) Τέσσερις (4) φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας) 

(γ) Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου (εάν δεν έχει κατατεθεί στο ΥΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν.)

(δ) Υπέυθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα, ή βεβαίωση διαγραφής εφόσον είχαν εγγραφεί σε κάποιο ΑΕΙ.

(ε) Όσοι εκ των επιτυχόντων με τη δεύτερη γενική κατηγορία είχαν υποβάλλει βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων που να πιστοποιεί την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις της αγγλικής γλώσσαν υποχρεούνται να καταθέσουν το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Β' της προκήρυξης κατά την ημερομηνία εγγραφής τους στην Α.Ε.Ν. επιτυχίας τους.

Δείτε ΕΔΩ τα Αποτελέσματα για τις ΑΕΝ – ΟΝΟΜΑΤΑ

Μετεγγραφές Σπουδαστών ΑΕΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr