Θέσεις Εργασίας - Πτυχιούχοι

Θέσεις εργασίας για πτυχιούχους στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Α) Μεθοδολογική προσέγγιση και ενέργειες για τη χαρτογράφηση των Ελλήνων Επιστημόνων

Πτυχίο: ΠΕ στον τομέα των Πολιτικών, Κοινωνικών ή Οικονομικών Επιστημών

Β…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Θέσεις εργασίας για πτυχιούχους στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της ανάγκης εύρρυθμης λειτουργίας του, προτίθεται να απασ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Θέσεις Εργασίας - Πτυχιούχοι | ΟΑΕΔ: Προγράµµατα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας για Πτυχιούχους

∆ύο νέα Προγράµµατα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας τεσσάρων µηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε Κοινωνικές Συνε…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια