Σχετικά με την Απόδοση συνάφειας των Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία

Σχετικά με την Απόδοση συνάφειας των Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία

Ένωση Σχολικών Ψυχολόγων Ελλάδος: Παρακολουθώντας τις τελευταίες ημέρες τις εξελίξεις και τα δημοσιεύματα σχετικά με τις κρίσεις της επιτροπής του Ι.Ε.Π. επί της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων, που κατέχουν κυρίως υποψήφιοι του κλάδου μας, οφείλουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Πρώτον, οι αποφάσεις απόδοσης συνάφειας είναι απαραίτητο να είναι προσβάσιμες σε όλους τους ενδιαφερόμενους, καθώς και τεκμηριωμένες, με βάση τα κριτήρια τα οποία το ίδιο το Ι.Ε.Π. έχει θέσει.

Δεύτερον, είναι αναγκαίο να γίνουν γνωστά τα κριτήρια βάσει των οποίων το Ι.Ε.Π. απέδωσε συνάφεια στη Σχολική Ψυχολογία σε μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν πριν τις 19 Ιανουαρίου 2017. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποκατασταθούν ενδεχόμενα λάθη, αλλά και αισθήματα αναξιοκρατίας και διχασμού που φαίνεται να έχουν προκύψει μεταξύ των συναδέλφων μας το τελευταίο διάστημα.

Επισημαίνουμε ότι για να διασφαλισθούν τα επιστημονικά κριτήρια και η εφαρμογή στη χώρα μας των διεθνών προτύπων που αφορούν στο επάγγελμα του Ψυχολόγου στην εκπαίδευση, χρειάζεται η εξέταση των μεταπτυχιακών τίτλων των υποψηφίων ως προς τη συνάφεια με τη Σχολική Ψυχολογία να γίνεται με βάση τη νομοθεσία και το ακαδημαϊκό πλαίσιο που αφορούν στις σπουδές στη Σχολική Ψυχολογία. Αυτό προϋποθέτει η αρμόδια επιτροπή να περιλαμβάνει ψυχολόγους με μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο στη Σχολική Ψυχολογία. Δεν μπορούν, ούτε έχουν αρμοδιότητα, επαγγελματίες χωρίς ειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία ή με ειδίκευση σε άλλο επαγγελματικό κλάδο, όσο και αν αυτός είναι σχετικός με την Ειδική Αγωγή, να κρίνουν τη συνάφεια μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με τη Σχολική Ψυχολογία. Προκειμένου να επιλυθεί αυτή η θεσμική ανακολουθία, θεωρούμε αναγκαίο να συμμετέχουν στην Επιστημονική Επιτροπή του ΙΕΠ για την εξέταση συνάφειας, Ψυχολόγοι με άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου και με προσόντα ανάλογα με τα νομοθετημένα για τους υποψήφιους του πίνακα Α (Γνωμοδότηση 458/2011 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Απόφαση 3553/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας). Συγκεκριμένα, προτείνουμε να συμμετέχουν στην 9μελή Επιτροπή: α) ένας Σχολικός Ψυχολόγος, μέλος ΔΕΠ σε τμήμα Ψυχολογίας ΑΕΙ όπου λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία και β) ένας μόνιμος Ψυχολόγος ΠΕ 23 με ειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία.

Τέλος, ως επιστημονική ένωση ενημερώνουμε αρμοδίως ότι η «ειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία» πιστοποιείται αποκλειστικά με «μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Παιδαγωγική ή Σχολική Ψυχολογία, σε ειδικό πρόγραμμα σπουδών τουλάχιστον διετούς διάρκειας», τα οποία έχουν ως στόχο την ειδίκευση ψυχολόγων προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα τους στην εκπαίδευση (Κ.Υ.Α. περί ειδικότερων προσόντων του Σχολικού Ψυχολόγου, ΦΕΚ 573 Β/1981). Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην Σχολική Ψυχολογία εγγράφονται στον Πίνακα Α ψυχολόγων ειδικευμένων στη Σχολική Ψυχολογία και προτάσσονται στον διορισμό στην Εκπαίδευση, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο για την πρόσληψη αναπληρωτών Ψυχολόγων ΠΕ 23 (Γνωμοδότηση 458/2011 Ν.Σ.Κ. και υπ’ αριθμόν 3353/2015 απόφαση ΣτΕ).

Κλείνοντας, υπογραμμίζουμε ότι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και η παροχή εξειδικευμένων ποιοτικών υπηρεσιών σε κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας, ιδιαίτερα εν μέσω κρίσης, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όλων μας. Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση του ρόλου του σχολικού ψυχολόγου, καθώς διαθέτει την εξειδίκευση, τη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων υποστήριξης των μαθητών, για την ενδυνάμωση των σχολείων και τη βελτίωση του σχολικού κλίματος. Η ανάπτυξη της ψυχολογικής υποστήριξης της εκπαίδευσης στη χώρα μας είναι αναγκαίο να είναι οργανωμένη με βάση τις σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές και σύμφωνα με τις προτάσεις της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Διεθνούς Γραφείου Εκπαίδευσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr