Αντιστοίχιση ελληνικών τίτλων σπουδών με ευρωπαϊκούς

Αντιστοίχιση ελληνικών τίτλων σπουδών με ευρωπαϊκούς

Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων παρουσιάστηκε σήμερα σε Ημερίδα που διοργανώθηκε στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Εισηγήσεις πραγματοποίησαν διεθνείς εμπειρογνώμονες και στελέχη του CEDEFOP και του ΕΟΠΠΕΠ.

Χαιρετίζοντας, εκ μέρους του υπουργού Κώστα Γαβρόγλου, την εκδήλωση ο Γ. Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς Παυσανίας Παπαγεωργίου τόνισε ότι η αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων σηματοδοτεί την κορύφωση μίας υποχρέωσης και μίας προσπάθειας που είχε ξεκινήσει το 2010 και που ολοκληρώθηκε το 2015 με τον καλύτερο τρόπο. Υπογράμμισε ακόμη ότι το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αναμένεται να θεσμοθετηθεί με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο  θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Στον χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Δημήτρης Μπαξεβανάκης επισήμανε ότι η αντιστοίχιση του Εθνικού με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων δεν είναι ένα στατικό γεγονός, αλλά μια δυναμική διαδικασία που ναι μεν προσφέρει σημαντικά οφέλη για την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και υποχρεώσεις. Σημείωσε ακόμη ότι το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων έρχεται να ενισχύσει τη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης της ΕΕΚ (ΕΠΑΛ και ΙΕΚ) που έχει σχεδιαστεί και ξεκινήσει να υλοποιείται από το ΥΠΠΕΘ κατά τον τελευταίο χρόνο, με σημαντικούς άξονες:

  • Την ποιοτική αναβάθμιση της ΕΕΚ (π.χ. μέσω της ανάπτυξης σύγχρονων Προγραμμάτων & οδηγών Σπουδών ή την επικαιροποίηση και ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στην Ελλάδα)
  • Την επέκταση του θεσμού της μαθητείας σε ένα ξεκάθαρα και αυστηρά ρυθμισμένο περιβάλλον ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική υλοποίησή της
  • Την επένδυση στις υλικοτεχνικές υποδομές της ΕΕΚ
  • Την ανάδειξη του Κοινωνικού ρόλου της ΕΕΚ

Στη ομιλία του ο κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου ευχαρίστησε την υπηρεσία και τους συμβούλους του ΕΟΠΠΕΠ «που αγόγγυστα συμβάλουν σε κάθε πρόκληση και κάθε εργασία που φέρνει μπροστά τους το ΥΠΠΕΘ αλλά και οι ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας», τον πρόεδρο του οργανισμού Βασίλη Δαγδιλέλη και τον διευθύνοντα σύμβουλο Σταύρο Καργκούνη καθώς και το ΔΣ του οργανισμού «που υποστηρίζει την εφαρμογή πολιτικών απαραίτητων για την εξυγίανση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και για την καταπολέμηση της μάστιγας της ανεργίας».

Η εκδήλωση απευθύνθηκε σε εκπροσώπους φορέων εκπαίδευσης, κατάρτισης απασχόλησης και κοινωνικών εταίρων, εκπαιδευτικούς, συμβούλους σταδιοδρομίας, με στόχο την ευρύτερη αξιοποίηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων προς όφελος των πολιτών, σε ότι αφορά την παρουσίαση και κατάταξη των προσόντων τους.

Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών για τις τρεις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας), των οποίων η αντιστοίχιση με τους ευρωπαϊκούς θα αναρτηθεί άμεσα από την Κομισιόν, κατανέμονται σε οκτώ επίπεδα:  

Απολυτήριο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο κάτοχος απολυτηρίου Δημοτικού αποκτά τις απαραίτητες βασικές γνώσεις και καλλιεργεί τις νοητικές, συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου εύρους απλών εργασιών. Το απολυτήριο Δημοτικού αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή στην επόμενη βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι τίτλων του τύπου «Απολυτήριο Δημοτικού» δύνανται να απασχοληθούν σε απλές εργασίες και, σε κάθε περίπτωση, μετά το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν τελειώσει το Νηπιαγωγείο ή οποιαδήποτε τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση στον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση-Γυμνάσιο).

Απολυτήριο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι κάτοχοι Aπολυτηρίου Γυμνασίου αποκτούν βασική γενική μόρφωση, αισθητική καλλιέργεια, κοινωνικότητα και συνεργατικότητα. Με αυτόν τον Τύπο, ολοκληρώνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου δύνανται να απασχοληθούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σε περίπτωση φορέων δημοσίου, σε κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) ή είναι αυτοαπασχολούμενοι σε επαγγελματικά πεδία όπου δεν απαιτούνται ειδικές άδειες ή ειδικές σπουδές.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στον τύπο έχουν οι απόφοιτοι Δημοτικού Σχολείου.

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν τη δυνατότητα:

- εγγραφής στο Λύκειο (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) (Επίπεδο 4)

- πρόσβασης σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) (Επίπεδο 3).

Πτυχίο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 (ΣΕΚ)

Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε αποφοίτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο), κατόχους του Απολυτηρίου Γυμνασίου. Στις Σ.Ε.Κ. λειτουργούν οι Α΄, Β΄ Τάξεις και η Τάξη Μαθητείας. Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Στους προαγόμενους από τη Β΄ Τάξη των Σ.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 2 που τους αποδίδει αυτοδίκαια το δικαίωμα συμμετοχής στην Τάξη Μαθητείας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Τάξης Μαθητείας χορηγείται στο μαθητή Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή που εγγράφεται στην Τάξη Μαθητείας είναι η επιτυχής εξέταση στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης, χορηγείται το Πτυχίο Ειδικότητας Επιπέδου 3 από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Στην Α΄ Τάξη των Σ.Ε.Κ. εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. 

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση στα Ι.Ε.Κ. (Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση - Μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση). 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 – ΙΕΚ (προσόντα αυτού του τύπου δεν χορηγούνται πλέον)

Ο τίτλος ανήκει στη μεταγυμνασιακή αρχική επαγγελματική κατάρτιση και παρέχεται μετά την ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο). Καλύπτει ένα φάσμα επαγγελματικών ειδικοτήτων. Η κατάρτιση περιλαμβάνει θεωρητικά, εργαστηριακά και μεικτά μαθήματα, στο πεδίο της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Προϋπόθεση για την απονομή του τίτλου είναι η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ. Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική, έχει διάρκεια 6 μηνών, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης και προσμετράται στην απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε τίτλο/προσόν αυτού του τύπου έχουν οι απόφοιτοι Γυμνασίου.

Οι κάτοχοι τίτλων/προσόντων αυτού του τύπου δεν έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών ανώτερου επιπέδου.

Πτυχίο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.)

Η ΕΠΑΣ είναι μέρος της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, διετούς φοίτησης και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄ και Β΄, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.

Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις. Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΣ εγγράφονται οι προαχθέντες μαθητές από την Α΄ τάξη του ΕΠΑΛ ή ΓΕΛ. 

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ. 

Οι κάτοχοι τίτλων αυτού του Τύπου έχουν πρόσβαση: 

- στη Β΄ τάξη ΓΕΛ ή 

- στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ, μη συναφούς ειδικότητας 

- στη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ συναφούς ειδικότητας

- σε Ι.Ε.Κ. 

Απολυτήριο ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου διαθέτουν γενική παιδεία υψηλού επιπέδου, καθώς και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τη συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου δύνανται να απασχοληθούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σε περίπτωση φορέων δημοσίου σε κατηγορία ΔΕ) ή είναι αυτοαπασχολούμενοι σε επαγγελματικά πεδία όπου δεν απαιτούνται ειδικές άδειες ή ειδικές σπουδές.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στον τύπο έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο).

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν τη δυνατότητα:

• Εγγραφής στη Β΄ Τάξη του ΕΠΑΛ, για απόκτηση μόνο Πτυχίου ΕΠΑΛ.

• Πρόσβασης σε Ι.Ε.Κ. για απόκτηση επαγγελματικής εξειδίκευσης.

• Πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Ανώτερες Σχολές, ΤΕΙ, Πανεπιστήμια).

Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Οι κάτοχοι Απολυτηρίου ΕΠΑΛ διαθέτουν γενική παιδεία ικανοποιητικού επιπέδου, καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τη συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. δύνανται να απασχοληθούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σε περίπτωση φορέων δημοσίου σε κατηγορία ΔΕ) ή ως αυτοαπασχολούμενοι σε επαγγελματικά πεδία για τα οποία δεν απαιτούνται σχετικές ειδικές άδειες ή ειδικές σπουδές.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα:

• Πρόσβασης σε Ι.Ε.Κ. για απόκτηση επαγγελματικής εξειδίκευσης.

• Πρόσβασης στην "Τάξη Μαθητείας" υπό την προϋπόθεση κτήσης και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.

• Πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Ανώτερες Σχολές, ΤΕΙ).

Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ.

Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ διαθέτουν τεχνικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Παράλληλα, έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε προσόντα αυτού του τύπου έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ).

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (ΕΠΑ.Λ.-Τάξη Μαθητείας)

Ο τίτλος ανήκει στη μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Καλύπτει ένα φάσμα πολλών επαγγελματικών ειδικοτήτων. Είναι αποτέλεσμα θεωρητικής εκπαίδευσης και μαθητείας με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με θέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

• Πρόσβαση στον τίτλο έχουν οι απόφοιτοι της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. 

• Οι κάτοχοι αυτού του τίτλου έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

Δίπλωμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 – Ι.Ε.Κ.

Ο τίτλος ανήκει στη μεταδευτεροβάθμια αρχική επαγγελματική κατάρτιση και παρέχεται μετά την ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκειο). Εντάσσεται στη μη τυπική εκπαίδευση. Καλύπτει ένα φάσμα πολλών επαγγελματικών ειδικοτήτων. Η κατάρτιση περιλαμβάνει θεωρητικά, εργαστηριακά και μεικτά μαθήματα, στο πεδίο της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Προϋπόθεση για την απονομή του τίτλου είναι η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, έχει διάρκεια 6 μηνών και προσμετράται στην απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε τίτλους/προσόντα αυτού του τύπου έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Σ.Ε.Κ. 

Οι κάτοχοι τίτλων/προσόντων αυτού του τύπου δεν έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών ανώτερου επιπέδου.

Δίπλωμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Ι.Ε.Κ. (προσόντα αυτού του τύπου δεν χορηγούνται πλέον)

Ο τίτλος ανήκει στη μεταδευτεροβάθμια αρχική επαγγελματική κατάρτιση και παρέχεται μετά την ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκειο). Εντάσσεται στη μη τυπική εκπαίδευση. Καλύπτει ένα φάσμα πολλών επαγγελματικών ειδικοτήτων. Η κατάρτιση περιλαμβάνει θεωρητικά, εργαστηριακά και μεικτά μαθήματα, στο πεδίο της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Προϋπόθεση για την απονομή του τίτλου είναι η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ. Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική, έχει διάρκεια 6 μηνών και προσμετράται στην απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε τίτλους/προσόντα αυτού του τύπου έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου όλων των Λυκείων. 

Οι κάτοχοι τίτλων/προσόντων αυτού του τύπου δεν έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών ανώτερου επιπέδου.

Δίπλωμα / Πτυχίο ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Αυτά τα προσόντα/τίτλοι είναι στενά συνδεδεμένα με συγκεκριμένα επαγγελματικά πεδία: ένοπλες δυνάμεις, εμπορικό ναυτικό, τουρισμό και καλές τέχνες. Οι κάτοχοι αυτών των προσόντων είναι εξειδικευμένοι στο πεδίο τους και διαθέτουν την ικανότητα εποπτείας τρίτων.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλωμάτων ή Πτυχίων Ανώτερων Σχολών θεωρούνται ως εξειδικευμένοι επαγγελματίες σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο. Πολλά από τα προσόντα αυτού του Τύπου σχετίζονται με θέσεις εποπτείας ή διοίκησης.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έχουν πρόσβαση σε προγράμματα Ανώτερων Σχολών. Μερικά προγράμματα δέχονται σπουδαστές με βάση το εξαιρετικό τους ταλέντο ή τα επιτεύγματά τους (π.χ. στο καλλιτεχνικό πεδίο).

Οι πτυχιούχοι πολλών Ανωτέρων Σχολών έχουν πρόσβαση σε προγράμματα ανώτατης εκπαίδευσης που οδηγούν σε προσόντα επιπέδου 6 και άνω.

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4). 

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης που χορηγούνται από Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.).

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Διδακτορικό Δίπλωμα

Τα Πανεπιστήμια έχουν την αρμοδιότητα να χορηγούν Διδακτορικά Διπλώματα. Πρόκειται, συνήθως, για την εκπόνηση μίας ερευνητικής εργασίας πάνω σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι η λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά). 

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr