Το θέμα των πτυχίων Νομικής από ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου

Το θέμα των πτυχίων Νομικής από ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου

Ο Υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης διαβεβαίωσε ότι: Για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου και του θέματος που έχει προκύψει με τα πτυχία Νομικής που δίνονται σε αποφοίτους που έχουν σπουδές λιγότερες των τριών ετών, ο ΔΟΑΤΑΠ αποφάσισε να ζητείται, από τους έχοντες αποκτήσει τίτλο σπουδών Νομικής μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των τριών ετών (λόγω προηγούμενων σπουδών) σε πρόγραμμα Νομικής στη Κύπρο:

«η προσκόμιση, ως επιπλέον δικαιολογητικού για τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου και βεβαίωσης από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας για δυνατότητα εγγραφής του αιτούντος αποφοίτου, ως ασκουμένου στο δικηγορικό Σύλλογο της Κύπρου».

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr