Προτείνουν τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ να χορηγούν πτυχία τύπου «joint degree»

Προτείνουν τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ να χορηγούν πτυχία τύπου «joint degree»

Δύο προτάσεις στο αρχικό κείμενο 129 σελίδων πρόσθεσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία Αντ. Λιάκος, προκειμένου να αντιμετωπισθεί σε ό,τι αφορά τα ΑΕΙ, ένα επιπρόσθετο πρόβλημα είναι η αδυναμία μετακίνησης των φοιτητών που δεν είναι ικανοποιημένοι από το αντικείμενο σπουδών που επέλεξαν στην αρχή των σπουδών τους.

Το πρόβλημα αυτό, σύμφωνα με το κείμενο πρότασης,  επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή τους και έχει ως συνέπεια να λιμνάζουν οι φοιτητές οι οποίοι προσπαθούν να τελειώσουν κάτω από την οικογενειακή ή κοινωνική πίεση σπουδές που δεν τους ενδιαφέρουν.

Γι αυτό το λόγο η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου εισηγείται προς τον υπουργό Παιδείας Ν. Φίλη:

Α. Τη δυνατότητα “μεταγραφής”  φοιτητών σε συγγενές τμήμα ή/ και

Β. Τη δυνατότητα απόκτησης ενός τίτλου σπουδών του τύπου «joint degree», δηλαδή πτυχίο διπλής εξειδίκευσης.

Το σύστημα αυτό, σύμφωνα με την πρόταση, έχει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει μια -έστω περιορισμένη- κινητικότητα που απεμπλέκει τους φοιτητές από τυχόν λανθασμένες επιλογές και εισάγει και έναν καλώς εννοούμενο ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών Ιδρυμάτων.

 

Πρόκειται για   «joint degrees» που που χορηγούν σε μεγάλο αριθμό τα  αμερικανικά και ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια .

Πηγή: esos.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr