Υπουργείο Παιδείας, Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας, κατόχους διδακτορικού Υπουργείο Παιδείας: Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας για κατόχους διδακτορικού

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε η έναρξη της δράσης: «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας κατόχων διδακτορικού»

Σήμερα, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρηματικών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 (υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού) εξέδωσε πρόσκληση προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας να καταθέσουν προτάσεις (Τεχνικά Δελτία) για το πρόγραμμα απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας κατόχων διδακτορικού, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η δράση στοχεύει στην απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από 1.861 κατόχους διδακτορικού διπλώματος, μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Στο πλαίσιο της δράσης, τα Ιδρύματα καλούν τους κατόχους διδακτορικού να καταθέσουν σχεδιάγραμμα διδασκαλίας για συγκεκριμένα μαθήματα που επιλέγουν τα τμήματα. Η πρόσκληση δύναται να αφορά μαθήματα επιλογής, προαιρετικά μαθήματα, μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής, κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα, σεμιναριακά μαθήματα, μαθήματα που προσφέρονται σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα και των δύο εξαμήνων (εαρινό, χειμερινό). Δεν επιτρέπεται η έκδοση πρόσκλησης για διδασκαλία μαθημάτων κορμού (υποχρεωτικά) ή για διδασκαλία μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνονται σε προγράμματα σπουδών που προβλέπουν την καταβολή διδάκτρων.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι όλοι οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν κατέχουν θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ ή συμβασιούχου διδάσκοντα (Π.Δ. 407/80) στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και/ή δεν κατέχουν θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Δεν επιτρέπεται η διδασκαλία περισσότερων του ενός μαθήματος από τον ίδιο διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.

Ο ωφελούμενος απασχολείται στο Ίδρυμα ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος και η συνολική δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή του αναλογούντος ΦΠΑ) ανέρχεται σε 2.987,04 ευρώ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, δηλαδή περίπου 2.004 ευρώ/εξάμηνο «καθαρά». Επιπρόσθετα, καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνησης του ωφελούμενου, μέχρι του ποσού των 400 ευρώ/ακαδημαϊκό εξάμηνο, στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του βρίσκεται σε διαφορετικό νομό από την έδρα του Ιδρύματος υποδοχής.

Η κατανομή των θέσεων στα επιμέρους τμήματα του Ιδρύματος γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος.

Σε δήλωσή του, ο ειδικός γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Γιώργος Ιωαννίδης, αναφέρει: «Η ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόσβαση των νέων επιστημόνων στο ακαδημαϊκό-ερευνητικό σύστημα. Η συγκεκριμένη δράση, που θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, θα δώσει τη δυνατότητα σε περίπου 1.900 νέους επιστήμονες να αποκτήσουν ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία μέσα από την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Η δράση αυτή θα επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση για τουλάχιστον τρία έτη, ενώ, ύστερα από την αξιολόγησή της με την πάροδο ενός έτους υλοποίησης, δύναται να επεκταθεί χρονικά, προκειμένου να καλύψει όλη την προγραμματική περίοδο έως το 2020».

Παρατίθεται η δήλωση της αναπληρώτριας υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Σίας Αναγνωστοπούλου:

«Η σημερινή πρόσκληση προς τα ΑΕΙ για υποβολή πρότασης έργου, με θέμα «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας», που αφορά σε 1.861 νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, έρχεται σε συνέχεια της πίστωσης 500 θέσεων μελών ΔΕΠ για τα ΑΕΙ.

Το υπουργείο Παιδείας ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις των ΑΕΙ και της κοινωνίας για στελέχωση των Ιδρυμάτων με νέους επιστήμονες, λόγω των μεγάλων κενών που είχαν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια από τις αποχωρήσεις καθηγητών και τη φραγή στις προσλήψεις.

Η αναζωογόνηση της ακαδημαϊκής κοινότητας με επιστήμονες υψηλών γνώσεων και ικανοτήτων είναι η ελάχιστη συνεισφορά στην ανάγκη για παραγωγή νέας γνώσης και αποτροπή της εκροής του πλέον καταρτισμένου επιστημονικού δυναμικού που έχει πλήξει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας».

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr