ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, κριτήρια συνάφειας, κάτοχοι Μεταπτυχιακών ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ: Σε ισχύ τα κριτήρια - Δεν θίγονται κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων που έχουν εγγραφεί και φοιτούν μέχρι τις 10 Μαρτίου

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ: Σε ισχύ τα κριτήρια - Δεν θίγονται κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων που έχουν εγγραφεί και φοιτούν μέχρι τις 10 Μαρτίου

Παραμένουν ίδια τα κριτήρια συνάφειας των Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Τίτλων με την Ειδική Αγωγή όπως αναφέρει το esos.gr και η εφαρμογή τους ξεκινά σήμερα 11 Μαρτίου 2016. Να αναφερθεί πως δεν θίγονται κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων που έχουν εγγραφεί και φοιτούν μέχρι τις 10 Μαρτίου 2016.

Αυτό προκύπτει από την απόφαση που έλαβε η διοίκηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής , μετά από εισήγηση του προέδρου της αρμόδιας Επιτροπή ς Β. Κουρμπέτη.

Ετσι μετά από αυτή την εξέλιξη τα ακόλουθα κριτήρια δεν θα ισχύσουν από τον Σεπτέμβριο του 2015, όπως προέβλεπε η αρχική απόφαση του ΙΕΠ, αλλά από σήμερα:

- Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή και από άλλα Τμήματα και να έχει εκπαιδευτική ή παιδαγωγική εφαρμογή στην ΕΑΕ.

- Ο χρόνος σπουδών πλήρους φοίτησης να είναι τουλάχιστον 3 εξάμηνα δηλαδή να έχει 90 πιστωτικές μονάδες ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στο χρόνο σπουδών να περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση τουλάχιστον 20 πιστωτικών μονάδων ECTS.

- Η πρακτική άσκηση να έχει υλοποιηθεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή/και σχολικές μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πρακτική άσκηση να είναι βεβαιωμένη από τον επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας και να συνοδεύεται από ημερολόγιο/παρουσιολόγιο. Η πρακτική άσκηση να περιλαμβάνει παρατήρηση, σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, συμμετοχή στη διδασκαλία και απαραιτήτως εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση όπως αυτή ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Δεν γίνονται δεκτές: πρακτικές ασκήσεις εξ αποστάσεως, μελέτες περίπτωσης, ιδιωτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η προϋπηρεσία να μην θεωρείται πρακτική άσκηση.

- Τα 6/9 των μαθημάτων (συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας και της πρακτικής άσκησης) ή οι 60 από τις 90 απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες ECTS του Προγράμματος Σπουδών να είναι σχετικά με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όπως αυτές ορίζονται στο νόμο 3699/2008, Άρθρο 3 ή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ.

Πηγή: esos.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr