ΕΛΣΤΑΤ, αυξητική πορεία, μεταπτυχιακών, διδακτορικών σπουδών ΕΛΣΤΑΤ: Συνεχίζεται η αυξητική πορεία μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών

ΕΛΣΤΑΤ: Συνεχίζεται η αυξητική πορεία μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών

Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για την εκπαίδευση παρουσιάζονται στην έκδοση Δεκεμβρίου του δημοσιεύματος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής  «Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα». Στο δημοσίευμα αυτό παρατίθενται στοιχεία για τον αριθμό μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για τη σχολική διαρροή, ενώ οι στατιστικές περιλαμβάνουν και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Χαμηλά επίπεδα για τη σχολική διαρροή Σε χαμηλά επίπεδα διαμορφώνεται η σχολική διαρροή  καθώς για το 2014 ανήλθε στο 9% όταν το 2003 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 19,3%. Σημειώνουμε ότι η χώρα μας έχει πετύχει ήδη τον ευρωπαϊκό στόχο για σχολική διαρροή μικρότερη του 10% για το 2020.

Άτομα 18-24 ετών που εγκαταλείπουν το σχολείο
ΈτοςΠοσοστόΑριθμός
20149%68.165
201310,176.342
201211,387.317
201112,9%100.399
201013,5%109.115
200914,9%123.962
200815,1%129.341
200715,2%135.209
200615,7%146.195
200516,7%161.107
200417,9%178.375
200319,3%193.769

Αύξηση στον αριθμό ατόμων με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Στο 37,2% διαμορφώθηκε για το  2014 το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στις γυναίκες το ποσοστό φθάνει το 41,6% ενώ στους άνδρες ανέρχεται σε 32,9%. Συγκριτικά με το 2013 οι πτυχιούχοι της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας αυξήθηκαν κατά 10.476. Σύμφωνα με τη στρατηγική Europe 2020, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30 - 34 με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι, τουλάχιστον, 40%.

Άτομα 30 - 34 ετών που είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ΕΤΟΣΠΟΣΟΣΤΟΑΡΙΘΜΟΣ
201437,2%289.336
201334,9%278.660
201231,2%253.144
201129,1%241.102
201028,6%242.341
200926,6%227.470
200825,7%221.396
200726,3%224.616
200626,9%228.184
200525,5%216.689
200425,1%212.777
200323,0%192.544

Συνεχίζεται η αυξητική πορεία μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών Συνεχίστηκε και για το 2013-14 η αυξητική πορεία στον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς διαμορφώθηκε στις 36.572, καταγράφοντας αύξηση 8,56%. Αυτοί που έλαβαν το μεταπτυχιακό τους έφθασαν τους 9.231. Αντίστοιχη με τα μεταπτυχιακά είναι και η πορεία των διδακτορικών φοιτητών, που το 2013-14 ανέρχονταν σε 23.795, καταγράφοντας αύξηση 3,77 ποσοστιαίων μονάδων. Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προκύπτει ότι το 2013-14 καταγράφεται μείωση τόσο στον αριθμό των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων όσο και στον αριθμό των μαθητών συγκριτικά με το 2012-13. Αυτό αποτυπώνεται και στον πίνακα που ακολουθεί:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ2012-20132013-2014
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ1315512877
ΜΑΘΗΤΕΣ155451151019
ΣΧΟΛΕΙΑ53095161
ΔΗΜΟΤΙΚΑ2012-132013-2014
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ6172661582
ΜΑΘΗΤΕΣ588832586111
ΣΧΟΛΕΙΑ43504313
ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ2012-132013-2014
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ3980035908
ΜΑΘΗΤΕΣ299571291458
ΣΧΟΛΕΙΑ16591625
ΛΥΚΕΙΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ2012-132013-2014
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ2501222183
ΜΑΘΗΤΕΣ225189222441
ΣΧΟΛΕΙΑ11551145

Συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα - Εκπαίδευση

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr