Αναγνώριση, Μεταπτυχιακών, Διδακτορικών, χωρίς κατοχή πτυχίου, ΑΕΙ Αναγνώριση Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων χωρίς κατοχή πτυχίου ΑΕΙ

Αναγνώριση Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων χωρίς κατοχή πτυχίου ΑΕΙ

Η ρύθμιση που εντάχθηκε στο Σχέδιο Νόμου που ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα, προβλέπει την αναγνώριση των Μεταπτυχιακών τίτλων μουσικών σπουδών, που αποκτήθηκαν χωρίς κατοχή πτυχίου ΑΕΙ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση:

Μεταπτυχιακός τίτλος μουσικών σπουδών ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Κατά το χρόνο εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν είχε ακόμα απονεμηθεί πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης από ελληνικό Α.Ε.Ι..

β) Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι διετούς διάρκειας.

γ) Η εισαγωγή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έγινε μετά από ειδικές εισιτήριες εξετάσεις.

δ) Οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα απονομής του τίτλου.

ε) Ο μεταπτυχιακός τίτλος αποκτήθηκε μετά από απολυτήριες εξετάσεις.

Διδακτορικό δίπλωμα μουσικών σπουδών ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr