Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Μαΐου 2019) - Τα Εξεταστικά Κέντρα

Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2019

Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 20-3-2019 έως και την Τρίτη 2-4-2019, ώρα 15:00, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2019.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 για τα επίπεδα:

α) Επίπεδο Α   (Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

β) Επίπεδο Β   (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

γ) Επίπεδο Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Συγκεκριμένα, έως την Τρίτη 2-4-2019 και ώρα 15:00:

Α) Να έχουν πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo). Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr ή μέσω Κ.Ε.Π. Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω Τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών.

Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο είναι τα εξής:

α) 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1&Α2)

β) 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1&Β2)

γ) 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1&Γ2)

Επισημαίνεται ότι αναλόγως με τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου απαιτείται διαφορετικός χρόνος για τη δέσμευσή του από τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Για παράδειγμα, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας, η δέσμευσή του από τη Δ.Δ.Ε. γίνεται άμεσα. Ενώ, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω Τράπεζας ή ΕΛΤΑ, για τη δέσμευσή του απαιτούνται, αναλόγως, δύο με τρεις εργάσιμες ημέρες.

Β) Να υποβάλουν, έως την Τρίτη 2-4-2019, ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του συστήματος καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://kpg.it.minedu.gov.gr/

ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο εγχειρίδιο (manual).

Γ) Να προσέλθουν, έως την Τρίτη 2-4-2019, στις Δ.Δ.Ε. για τη δέσμευση του παραβόλου και την οριστικοποίηση της αίτησής τους, ώστε να παραλάβουν το Ατομικό Δελτίο Εξεταζομένου, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

  • Κωδικό υποψηφίου που αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση.
  • Απόδειξη πληρωμής παραβόλου.
  • Ταυτότητα του υποψηφίου και φωτοτυπία αυτής διπλής όψεως. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, εφόσον είναι πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταθέτουν φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ενώ στις άλλες περιπτώσεις καταθέτουν φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.  

  • Φωτοτυπία γνωμάτευσης από Δημόσιο Νοσοκομείο, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή ΚΕΔΔΥ (ισχύει μόνο για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες).

Η οριστικοποίηση των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Ειδικότερα στις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω, Καλύμνου και Ορεστιάδας αιτήσεις θα οριστικοποιούνται και σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα οριστούν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα σχολεία που θα ορισθούν.

Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (Τρίτη 2-4-2019, ώρα 15:00) ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τους υποψηφίους και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η υποβολή της αίτησής στους για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις ΔΕΝ αποστέλλονται με το ταχυδρομείο.

Διευκρινίζεται ότι οι περιοχές όπου θα λειτουργήσουν Εξεταστικά Κέντρα αναφέρονται αναλυτικά ανά γλώσσα και επίπεδο στον συνημμένο πίνακα.

Οι Προδιαγραφές

ΕΠΙΠΕΔΟ Α (Α1+Α2)

Διαβαθμισμένο τεστ στην Αγγλική, Γαλλική, 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ Α (Α1+Α2)

Διαβαθμισμένο τεστ στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

ΕΝΟΤΗΤΑ

Τύπος ερωτημάτων / δοκιμασιών

Αριθμός

ερωτημάτων / δοκιμασιών

Βαθμολογία

Χρόνος

(λεπτά της ώρας)

Αριθμός λέξεων κειμένων

Μέγιστη

Ελάχιστη

παρεχόμενου

παραγόμενου

1

Επιλογή

20+20=40

50

40

50

Α1:

7,5

65

450 - 750

Δεν ορίζεται

Συμπλήρωση

5+5=10

10

Α2: 

15

2

Καθοδηγούμενη παραγωγή

4

60

Α1: 

9

40

Δεν ορίζεται

140 - 180

Α2:

18

3

Επιλογή 

5+5=10

20

20

50

Α1:

7,5

15 - 25

Δεν ορίζεται

Δεν ορίζεται

Συμπλήρωση

5+5=10

30

Α2: 

15

4

Καθοδηγούμενη παραγωγή

3

40

--

15 - 20

Δεν ορίζεται

Δεν ορίζεται

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β (Β1+Β2)

Διαβαθμισμένο τεστ στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική 

ΕΝΟΤΗΤΑ

Τύπος ερωτημάτων / δοκιμασιών

Αριθμός

ερωτημάτων / δοκιμασιών

Βαθμολογία

Χρόνος

(λεπτά της ώρας)

Αριθμός λέξεων κειμένων

Μέγιστη

Ελάχιστη

παρεχόμενου

παραγόμενου

1

Επιλογή

25+25=50

60

50

B1:

7,5

85

1.500 – 2.500

Δεν ορίζεται

Συμπλήρωση

5+5=10

B2: 

15

2

Ημιελεύθερη παραγωγή

2 - 4

60

B1: 

9

85

200 – 350 

350 - 400

B2:

18

3

Επιλογή 

7+8=15

25

50

B1:

7,5

20 – 30

Δεν ορίζεται

Δεν ορίζεται

Συμπλήρωση

5+5=10

B2: 

15

4

Ημιελεύθερη παραγωγή

3

40

--

20 – 25

Δεν ορίζεται

Δεν ορίζεταιΕΠΙΠΕΔΟ Γ (Γ1+Γ2)

Διαβαθμισμένο τεστ στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

ΕΝΟΤΗΤΑ

Τύπος ερωτημάτων / δοκιμασιών

Αριθμός

ερωτημάτων / δοκιμασιών

Βαθμολογία

Χρόνος

(λεπτά της ώρας)

Αριθμός λέξεων κειμένων

Μέγιστη

Ελάχιστη

παρεχόμενου

παραγόμενου

1

Επιλογή

25+25=50

70

50

Γ1:

  7,5

120

3.500 – 4.500

Δεν ορίζεται

Συμπλήρωση

10+10=20

Γ2:

15

2

Ελεύθερη παραγωγή

2

60

Γ1:

  9

120

400 - 550

600-650

Γ2:

18

3

Επιλογή 

10+10=20

30

50

Γ1:

  7,5

30

Δεν ορίζεται

Δεν ορίζεται

Συμπλήρωση

5+5=10

Γ2:

15

4

Ελεύθερη παραγωγή

3

40

--

30

Δεν ορίζεται

Δεν ορίζεται

 

ΙI. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

  • Το σύνολο των ερωτηµάτων κάθε ενιαίου διαβαθµισµένου τεστ επιτρέπει την εξασφάλιση 200 µονάδων από τις οποίες οι μισές προέρχονται από ερωτήµατα του χαμηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Α1 ή Β1 ή Γ1) και οι υπόλοιπες από ερωτήµατα του υψηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Α2 ή Β2 ή Γ2).
  • Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων λαμβάνονται υπόψη τα όρια βαθμολογίας του παρακάτω πίνακα, ο οποίος προκύπτει από την εξής ρύθμιση: Eπιτυγχάνει στις εξετάσεις ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τουλάχιστον το 60% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει το 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας για κάθε φάση εξέτασης χωριστά, με εξαίρεση την τέταρτη. 

 

Ενότητα 1

Ενότητα 2

Ενότητα 3

Εξασφάλιση πιστοποιητικού Α1/Β1/Γ1

(60% του 100)

Εξασφάλιση 

πιστοποιητικού Α2/Β2/Γ2

(60% του 200)

Α1/Β1/Γ1

(30% του 25)

Α2/Β2/Γ2

(30% του 50)

Α1/Β1/Γ1

(30% του 30)

Α2/Β2/Γ2

(30% του 60)

Α1/Β1/Γ1

(30% του

25)

Α2/Β2/Γ2

 (30% του 50)

Ελάχιστη απαιτούµενη βαθµολογία

7,5

15

9

18

7,5

15

60

120

  

  • Κατά συνέπεια, σε πρώτη φάση ελέγχεται, για όλους τους εξεταζόµενους, µήπως σε κάποια από τις ενότητες 1, 2 και 3 πέτυχαν βαθµολογία µικρότερη από αυτήν: Πρώτη ενότητα 7,5 µονάδες, δεύτερη ενότητα 9 µονάδες και τρίτη ενότητα 7,5 µονάδες. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται απορριπτέοι, δηλαδή δεν τους χορηγείται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
  • Δε χορηγείται πιστοποιητικό και σε όσους/όσες, παρόλο ότι ικανοποίησαν την παραπάνω προϋπόθεση, συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία από τις 4 ενότητες μικρότερη από 60 μονάδες.
  • Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 60 έως και 119 χορηγείται πιστοποιητικό Α1 ή Β1 ή Γ1.
  • Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 120 έως 200 µονάδες χορηγείται πιστοποιητικό Α2 ή Β2, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει ίση ή µεγαλύτερη βαθµολογία από την εξής: Πρώτη ενότητα 15 µονάδες, δεύτερη ενότητα 18 µονάδες και τρίτη ενότητα 15 µονάδες. 

Συμπερασματικά, μετά τους παραπάνω ελέγχους, αν κανείς συγκεντρώσει:

Α) Έως και 59 μονάδες, δεν εξασφαλίζει πιστοποιητικό.

Β) Από 60 έως και 119, εξασφαλίζει πιστοποιητικό Α1 ή Β1 ή Γ1.

Γ) Από 120 έως και 200, εξασφαλίζει πιστοποιητικό Α2 ή Β2 ή Γ2.

Τα Εξεταστικά Κέντρα

Πρόγραμμα ΚΠΓ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr