Μπλοκάρονται τα Μεταπτυχιακά, εξ Αποστάσεως, πρακτική άσκηση, χώρα απόκτησης του τίτλου "Μπλοκάρονται" τα Μεταπτυχιακά (και εξ Αποστάσεως) εάν η πρακτική άσκηση δεν γίνει στη χώρα απόκτησης του τίτλου

"Μπλοκάρονται" τα Μεταπτυχιακά (και εξ Αποστάσεως) εάν η πρακτική άσκηση δεν γίνει στη χώρα απόκτησης του τίτλου

Eάν δεν προσκομίσουν στον ΔΟΑΤΑΠ βεβαίωση ότι η πρακτική άσκηση έγινε στη χώρα στην οποία απονέμεται ο τίτλος.

Πρακτική άσκηση η οποία ενσωματώνεται σε πρόγραμμα σπουδών ομοταγών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στην οποία αποδίδονται πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες περιλαμβάνονται στις πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα στην οποία απονέμεται ο τίτλος.

Τα παραπάνω υπενθυμίζει ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων και Ακαδημαϊκης Πληροφορόρησης με ανάρτησή του στον δικτυακό του τόπο.

Τα παραπάνω σημαίνουν πως αν οι κάτοχοι μεταπτυχιακών (και εξ'αποστάσεως) δεν προσκομίσουν στον ΔΟΑΤΑΠ έγγραφο που να βεβαιώνει ότι έκαναν πρακτικη άσκηση στην χώρα από όπου και τους απονεμήθηκε ο τίτλος δεν θα διορίζονται καθώς δεν θα παίρνουν συνάφεια.

Περισσότερα νέα που αφορούν τον ΔΟΑΤΑΠ μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr