Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην υπ’ αριθμ. 29A/17-12-2015 Γ.Σ.Ε.Σ αποφάσισε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στα παρακάτω θέματα:

Μελέτη του μηχανισμού δράσης τυροσόλης και ρεσβερατρόλης και παραγώγων τους, στο μεταβολισμό του PAF σε μονοκύτταρα.

Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαιτητικές συνήθειες και επιλογές ηλικιωμένων ατόμων και η πιθανή επίδραση της έκπτωσης των νοητικών λειτουργιών.

Μελέτη εκτίμησης της κατάστασης θρέψης ασθενών με κίρρωση ήπατος.

Ανάπτυξη αιτιολογικών μοντέλων στη διερεύνηση της σχέσης κοινωνικών, ψυχολογικών και διατροφικών παραμέτρων στην επίπτωση της καρδιαγγειακής νόσου. Δεκαετής επανέλεγχος μελέτης ATTICA (2002 – 2012).

Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ μεταβολικού συνδρόμου, κλινικών και διατροφικών παραμέτρων στη δεκαετή επίπτωση της καρδιαγγειακής νόσου. Μελέτη ATTICA (2002 – 2012).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ελ. Βενιζέλου 70 Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα, 11:00 – 14:00, τηλ. 210-9549158, κα Σοφού Ελένη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται στους ακόλουθους συνδέσμους:

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr