Την πρώτη θέση πανελλαδικά στην απήχηση των δημοσιεύσεων στα πεδία των Φυσικών Επιστημών κατέχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που έκανε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

για την επιστημονική συγγραφική δραστηριότητα των ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά την πενταετία 2008-2012, μέρος των οποίων αναδημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «Εθνος».

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αναδεικνύεται, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στην κορυφή της απήχησης των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Το ΠΑΠΕΛ ακολουθούν άλλα 7 ελληνικά πανεπιστήμια με συντελεστή απήχησης δημοσιεύσεων στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών μεγαλύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο και 9 στο πεδίο της Μηχανικής - Τεχνολογίας. 

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΚΤ, η ερευνητική δραστηριότητα έχει εκτοξευτεί στην Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση, φέρνοντάς την στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη στην παραγωγή επιστημονικού έργου. Η χώρα μας βρέθηκε το 2012 στην 3η θέση στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά στην «παραγωγικότητα» των επιστημονικών δημοσιεύσεων, ακολουθώντας την Κροατία και τη Ρουμανία. Επιπλέον, αναφορικά με τον αριθμό των δημοσιεύσεων ανά ερευνητή για κάθε χώρα, η Ελλάδα κατέκτησε την 5η θέση ακολουθώντας την Ολλανδία, την Κροατία, την Ιταλία, την Ιρλανδία και τη Σουηδία. Τα πανεπιστήμια είναι οι φορείς που παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην Ελλάδα, ενώ ακολουθούν τα ερευνητικά κέντρα και τα δημόσια νοσοκομεία.

Το έργο των Ελλήνων ερευνητών πέρα από τον μεγάλο όγκο του, έχει και σημαντική απήχηση στη διεθνή επιστημονική κοινότητα: 642 ελληνικές δημοσιεύσεις κατατάχθηκαν παγκοσμίως στο υψηλότερο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση. Και εδώ το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κατέχει την 1η θέση πανελλαδικά, ποσοστιαία. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό (32,6%) των δημοσιεύσεων σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς διαφορετικών χωρών, όπου ο 1ος συγγραφέας είναι Ελληνας. Οι συνεργασίες των Ελλήνων ερευνητών με τη διεθνή ερευνητική κοινότητα αυξάνονται και εκτιμάται ότι ήδη υπάρχουν συνεργασίες Ελλήνων ερευνητών με επιστήμονες από 154 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr