Στην υπογραφή μνημονίων συνεργασίας προχώρησε το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με τον δήμο Αγίας Παρασκευής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο πλαίσιο προαγωγής των δραστηριοτήτων έρευνας και εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερα, η υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αφορά τους τομείς όπου υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον με γνώμονα την αριστεία.

Συγκεκριμένα, η συνεργασία εγκαινιάζεται με τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «Σχεδιασμός Διαστημικών Συστημάτων» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, καθώς και «Υλικών και Τεχνολογιών Πολιτιστικής Κληρονομιάς» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. Ο «Δημόκριτος» θα παραχωρεί χώρους διδασκαλίας, καθώς επίσης και ερευνητές, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τη διδασκαλία. Επιπροσθέτως, θα διερευνηθεί η δημιουργία νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στους τομείς ενέργειας- περιβάλλοντος, γεωπονίας και αγροτικής οικονομίας.

Εξάλλου, σε επίπεδο διδακτορικών διατριβών, οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα έχουν τη δυνατότητα να εκπονούν τη διατριβή τους στον «Δημόκριτο» με συνεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού και των δύο Ιδρυμάτων.

Ακόμη, η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα περιλαμβάνει τη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συνεδρίων, καθώς και την υποβολή κοινών προτάσεων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων («Ορίζων 2020»).

Τέλος, με τον δήμο Αγίας Παρασκευής συμφωνήθηκαν ενέργειες που στοχεύουν στην ανάπτυξη του τομέα Παιδείας και τη δυνατότητα επέκτασης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στους τομείς των θετικών επιστημών και στις μικρότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr