Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από πενταμελή Επιτροπή που ορίστηκε από την ΑΔΙΠ και αποτελούνταν από διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού, ειδικούς σε θέματα διασφάλισης ποιότητας.

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίστηκε για τέσσερα έτη, από 26.11.2018 έως 25.11.2022.

Χαρακτηριστικά η Επιτροπής Πιστοποίησης σημείωσε τις ακόλουθες καλές πρακτικές:

Η ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος χαρακτηρίζεται από ενθουσιασμό, ομαδικότητα και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων. 

Η Επιτροπή εντυπωσιάστηκε από τις πρόσφατες ακαδημαϊκές αξιολογήσεις των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και το γεγονός ότι το Ίδρυμα έχει διαμορφώσει ένα αποτελεσματικό σύστημα καταγραφής και ανάλυσης των σχετικών δεικτών ποιότητας.

Η συνάντηση της Επιτροπής με τα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους και εξωτερικούς εταίρους αποκάλυψε ότι οι Εταίροι  έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και συνεργάζονται στενά με Τμήματα του ΠΑΠΕΛ.  Προτάθηκε η περαιτέρω επέκταση αυτής της καλής πρακτικής και στα λίγα Τμήματα που δεν την ακολουθούν.

Έχει παγιωθεί η συνεχής και συστηματική επικοινωνία ανάμεσα στην ΜΟΔΙΠ και τους εσωτερικούς εταίρους (ΟΜΕΑ, Προέδρους, φοιτητές).

Το Εσωτερικό Σύστημα διαμόρφωσης της ποιότητας καθοδήγησε τα τμήματα σε αποτελεσματική στοχοθεσία και διαμόρφωση μηχανισμού για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και δεικτών ποιότητας με ορατά αποτελέσματα.

Η κεντρική διοίκηση του Ιδρύματος υποστηρίζει σθεναρά την περαιτέρω ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Ως προς τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, ελέγχου των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και συμμόρφωσης ως προς τις υποδείξεις της εξωτερικής αξιολόγησης, το Ίδρυμα έχει προσαρμοστεί πλήρως προς το πρότυπο της πιστοποίησης.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν στη υλοποίηση αυτής της διαδικασίας καθώς και στα μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης και την ΑΔΙΠ.

Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr