Πρακτική άσκηση φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Δήμο Τρίπολης

Μια εποχή  στενής συνεργασίας ξεκινά ανάμεσα στον Δήμο Τρίπολης και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μετά την υπογραφή της προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του δημάρχου Τρίπολης Δημήτρη Παυλή και του πρύτανη του ΠαΠελ Αθανάσιου Κατσή, η οποία έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης.

Η συνεργασία ανάμεσα στο ίδρυμα και στον Δήμο μας αφορά τόσο στην πραγματοποίηση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δράσεων όσο και σε πιο πρακτικά ζητήματα, που άπτονται της εκπαίδευσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Για παράδειγμα, οι φοιτητές του ΠαΠελ θα μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση στις Υπηρεσίες του Δήμου Τρίπολης.

Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία στοχεύει (δείτε αναλυτικά ΕΔΩ):

  • στην ζεύξη της πανεπιστημιακής κοινότητας και της δημόσιας διοίκησης με έμφαση στην καινοτομία
  • στην προαγωγή της έρευνας με τον προσανατολισμό της στις ανάγκες της τοπικήςαγοράς και την μεγιστοποίηση του οφέλους της τοπικής κοινωνίας από αυτή
  • στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, την αύξηση των δυνατοτήτων της, την προσαρμογή των δομών και των διαδικασιών της και την προώθηση αλλαγών στην κουλτούρα της, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη αμεσότητα και αποτελεσματικότητα στους πολίτες,
  • στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του δημοσίου τομέα με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και να διασφαλίζει τη δίκαιη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με την χρήση ΤΠΕ και στην αύξηση της τεχνογνωσίας σε αυτά τα θέματα και για την επίτευξη των ως άνω αναφερόμενων στόχων θεωρούν κρίσιμες τις ακόλουθες ενδεικτικές ενέργειες: την συνδιοργάνωση εργαστηρίων, συνεδρίων και ημερίδων με θέματα που συνάδουν με τους ως άνω συνομολογούμενους σκοπούς και στόχους, την συνεργασία για δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών, δράσεων, ομάδων εργασίας και παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση αυτών, την συνεργασία για την υποβολή προτάσεων, για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και εφαρμογών.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr