ΠΑΠΕΙ: Απαγόρευση εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21-3-2020, ΚΥΑ (ΦΕΚ 956/τ.Β’/21-3- 2020) απαγορεύεται προσωρινά η λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020.

Ειδικότερα, απαγορεύεται προσωρινά η διεξαγωγή:

α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία

β) της πρακτικής άσκησης φοιτητών

γ) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των εστιών, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές

δ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων

Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται:

α) οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες καθώς και, κατά περίπτωση:

β) οι ερευνητικές δραστηριότητες

γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας

Σίτιση φοιτητών

Οι φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, ενημερώνονται ότι από 24.3.2020 έως και 10.4.2020 η σίτιση θα γίνεται με τη διανομή φαγητού σε πακέτο, σε συνεχή ροή από 12:00 έως 18:30 καθημερινά στο φοιτητικό εστιατόριο και θα παραλαμβάνουν όλα τα γεύματα της ημέρας που δικαιούνται, με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η συνάθροιση

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr