ΠΑΠΕΙ: Ενεργοποίηση νέου ιδρυματικού λογαριασμού

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ενημερώνει τους φοιτητές του Ιδρύματος ότι την τρέχουσα περίοδο σε συνεργασία με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο - GUnet βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υλοποίησης νέας υπηρεσίας ιδρυματικού λογαριασμού, με στόχο τη σταδιακή ολοκλήρωση των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου σε κεντρικό σύστημα πιστοποίησης (single sign on), με ενιαίο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Η νέα υπηρεσία παρέχει αυξημένη ασφάλεια και σας δίνει πλέον τη δυνατότητα της ενημέρωσης των στοιχείων επικοινωνίας σας καθώς και τη δυνατότητα αλλαγής του κωδικού ασφαλείας σας (password) μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Με το νέο ιδρυματικό λογαριασμό θα λειτουργούν πλέον μέσω πλατφόρμας single sign on οι υπηρεσίες classweb και students.unipi.gr, ενώ σύντομα θα διασυνδεθεί και η υπηρεσία email. Οι υπηρεσίες που ήδη λειτουργούν μέσω της πλατφόρμας single sign, όπως η δήλωση Συγγραμμάτων (Εύδοξος),  Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, eclass, VPN, Office 365 επίσης θα ενταχθούν στη νέα υποδομή στις 13 Μαΐου 2019.

Για την ενεργοποίηση του νέου ιδρυματικού λογαριασμού είναι αναγκαία η επαναπιστοποίησή σας, από την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, στη διεύθυνση https://uregister.unipi.gr

Εάν είστε φοιτητής του ιδρύματος, αυτό μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:

- Με τη χρήση του username και password που έχετε στο students.unipi.gr

- Με το κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό email που έχετε δηλώσει στη γραμματεία

Εάν είστε μέλος του διοικητικού ή διδακτικού προσωπικού, η επαναπιστοποίησή σας μπορεί να γίνει με το κινητό τηλέφωνο ή το email που έχετε δηλώσει στην αρμόδια για την κατηγορία σας υπηρεσία μητρώου (Τμήμα Διοικητικού ή Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού).

Κατά την επαναπιστοποίησή σας, τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη Διεύθυνση Προσωπικού αντιπαραβάλλονται με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια ασυμφωνία, θα πρέπει να γίνει διόρθωση των εσφαλμένων στοιχείων στην αντίστοιχη υπηρεσία (στη Γραμματεία ή τη Διεύθυνση Προσωπικού, είτε στο μητρώο ΑΜΚΑ μέσω των ΚΕΠ, εάν είναι εσφαλμένα τα στοιχεία που τηρούνται εκεί). 

Μετά την εγγραφή σας στο σύστημα uregister.unipi.gr θα μπορείτε να διαχειρίζεστε τον κωδικό πρόσβασης, το email επικοινωνίας και το κινητό επικοινωνίας μέσω της υπηρεσίας https://mypassword.unipi.gr

Η ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας ιδρυματικού λογαριασμού θα πραγματοποιηθεί την 13η Μαΐου 2019, οπότε και θα αρχίσει να ισχύει o νέος κωδικός ασφαλείας.

Έως τότε θα συνεχίσετε να έχετε προσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με τους κωδικούς που έχετε αυτή τη στιγμή.

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του συστήματος uregister.unipi.gr

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του συστήματος mypassword.unipi.gr

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr