Πώς θα λειτουργήσει το ΠΑΜΑΚ το μήνα Αύγουστο

Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά το διάστημα των θερινών διακοπών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 27/25-6- 2020, και το Πρυτανικό Συμβούλιο στην έκτακτη συνεδρίασή του με αριθμό 55/8-7-2020, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 35 παρ. 7 και 69 παρ. 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου (Β΄ 149), όπως ισχύει, και

β) του άρθρου13 παρ. 2 περ. λστ΄ του Ν.4485/2017, όπως αυτός ισχύει, σε συνδυασμό με:

α. το γεγονός ότι το κατά τον μήνα Αύγουστο δεν πραγματοποιούνται μαθήματα και εξετάσεις στα Τμήματα και τις Σχολές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και, ως εκ τούτου, απουσιάζουν οι φοιτητές, καθώς επίσης ότι το διδακτικό προσωπικό τελεί σε θερινές διακοπές,

β. την έλλειψη προσωπικού για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια του έτους, με συνέπεια την υποχρεωτική χορήγηση αδειών στο προσωπικό κατά το μήνα Αύγουστο, και

γ. για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας,

αποφάσισαν:

1. οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου να  παραμείνουν  κλειστές,  για  το  χρονικό  διάστημα  από  3-8-2020 έως και 21-8-2020.

2. να εξαιρεθούν της παραπάνω απόφασης οι εξής υπηρεσίες οι οποίες θα παραμείνουν ανοικτές (είτε καθ’ όλη τη διάρκεια ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών):

  • Η Φοιτητική Εστία Καλαμαριάς (συνεχής λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας οριζόμενο από τον Προϊστάμενο του Τμ. Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας)
  • Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, αποκλειστικά για εργασίες επίβλεψης και διαχείρισης ανειλημμένων έργων. Οι υπηρεσίες της εν λόγω Διεύθυνσης θα λειτουργήσουν κατά διαστήματα, το δε απασχολούμενο προσωπικό θα οριστεί από την Προϊσταμένη αυτής.
  • Το Γραφείο Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης του Κέντρου Επιμόρφωσης Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ( συνεχής λειτουργία με προσωπικό οριζόμενο από τη Διοίκηση του Κέντρου).

3. Η φύλαξη των κτιρίων και η καθαριότητα να πραγματοποιούνται με βάση ειδικό προγραμματισμό.

4. Για τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού και τα μέλη του ΕΤΕΠ να χρεώνεται το παραπάνω χρονικό διάστημα της κανονικής άδειάς τους από το Τμήμα Προσωπικού και από τους Προέδρους των Τμημάτων ( αντίστοιχα), χωρίς την υποχρέωση υποβολής αίτησης από μέρους των ενδιαφερομένων.

Συγκροτήθηκε και ενεργοποιείται η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του ΠΑΜΑΚ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr