Συγκροτήθηκε και ενεργοποιείται η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Με την ομόφωνη εκλογή ως Προέδρου της καθηγήτριας του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Φωτεινής Τσιμπιρίδου, ολοκληρώθηκε, κατόπιν συνεδρίασης, η ενεργοποίηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία συγκροτήθηκε έπειτα από Πράξη του Πρύτανη, καθηγητή Στυλιανού Δ. Κατρανίδη.

Η Επιτροπή, η θητεία της οποίας είναι τριετής μέχρι τις 15 Απριλίου 2023, λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο στην ακαδημαϊκή ζωή του Ιδρύματος.

Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Καθηγήτρια Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Πρόεδρος Τμήματος ΒΣΑΣ

Μέλη ΔΕΠ: Καθηγήτρια Ροδούλα Τσιότσου, Τμήμα ΟΔΕ, Καθηγήτρια Αικατερίνη Σαρρή, Τμήμα ΒΣΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Ζάικος, Τμήμα ΒΣΑΣ, Επίκουρη Καθηγήτρια Φωτεινή Μπέλλου, Τμήμα ΔΕΣ, Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Συριοπούλου-Δελλή, Τμήμα ΕΚΠ

Μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ: Υπατία Κωνσταντινίδου, ΕΤΕΠ, Τμήμα ΛΧ

Διοικητικό προσωπικό: Μαρία Βαϊνά, ΙΔΑΧ, ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων

Φοιτητής/τρια: Ευάγγελος-Ζήσης Χουλιάρας, Τμήμα ΒΣΑΣ

Αναπληρωματικά Μέλη: Ελένη Σιδέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα ΒΣΑΣ, Ευδοξία Παπανικολάου, Μόνιμη Διοικητική Υπάλληλος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα ΕΚΠ, Βασιλική Χατζηκαμάρη, Φοιτήτρια, Τμήμα ΔΕΣ

Από τον Σεπτέμβριο η Επιτροπή φιλοδοξεί να προχωρήσει σε δράσεις, πρωτοβουλίες καθώς και ενημερωτικές ομιλίες - παρουσιάσεις σχετικά με θέματα ισότητας των φύλων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, όπως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχει και πρόταση να καταρτιστεί ένα συνολικό σχέδιο δράσης αναφορικά με θέματα ισότητας, το οποίο να συμπεριληφθεί στο οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου.

Ήδη έχει δημιουργηθεί σχετική ιστοσελίδα στον επίσημο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ( https://www.uom.gr/eif ), έως το τέλος του μήνα θα δημιουργηθεί και σελίδα facebook, ενώ ο σχεδιασμός και σχετικού λογοτύπου θα ανατεθεί σε φοιτητές. Στην ιστοσελίδα έχει προστεθεί, επίσης, κατηγορία με μαθήματα ανοιχτής επιλογής, αναφορικά με τα Φύλα και την Ισότητα, που προσφέρονται σε όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr