ΠΑΜΑΚ: Συνέδριο με θέμα «Εκπαίδευση-Ναυτιλία-Τουρισμός: Πυλώνες Ανάπτυξης»

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.), συνδιοργανώνουν το 16ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (www.hfaa.gr) στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2017. Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, στις 15:30, στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Hilton» της Αθήνας.

Το θέμα του Συνεδρίου είναι: «Εκπαίδευση - Ναυτιλία - Τουρισμός: Πυλώνες Ανάπτυξης» και στόχος του είναι να αποτελέσει ερευνητικό πεδίο ανταλλαγής νέων ιδεών και απόψεων μεταξύ Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου στα γνωστικά πεδία της Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής, Ελεγκτικής και Οικονομικών Επιστημών. Τις εργασίες του Συνεδρίου θα παρακολουθήσουν περισσότεροι από 300 ερευνητές,  Καθηγητές Πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, διδάκτορες, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Ειδικών Θεμάτων Χρηματαγοράς, Παραγώγων, Μέτρησης Αποδοτικότητας, Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών, Χρηματοοικονομικής Δυσχέρειας, Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Διοικητικής Λογιστικής, Ειδικών Θεμάτων Λογιστικής, Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ελεγκτικής, Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, Χρηματοοικονομικής Απόδοσης και Αποτίμησης καθώς και Σύγχρονων Θεμάτων στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Επιστήμη.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Σαντορίνη 4-5-6 του Ξενοδοχείου «Hilton», συζήτηση με θέμα: «Improving Research in Accounting and Finance», με ομιλητές τους κ.κ. Παναγιώτη Θεοδοσίου Καθηγητή, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος, Dimitris Margaritis Professor, University of Auckland, New Zealand, Manthos Dellis Professor, University of Surrey, UK και Dimitrios Gounopoulos Professor, University of Bath, UK. Την συζήτηση θα συντονίζει ο Δημήτριος Γκίκας, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr