Πανεπιστήμιο Κρήτης: Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να δεχτεί το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 υποψηφίους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Γνωστικά Αντικείμενα

Ενδεικτικά τα γνωστικά αντικείμενα είναι:

    Εφαρμοσμένη Οικονομικά

    Μακροοικονομική Ανάλυση

    Μικροοικονομική Ανάλυση

    Νεότερη Οικονομική Ιστορία

    Οικονομετρία

    Οικονομική των Επιχειρήσεων

    Πολιτική Οικονομία

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν τον φάκελλο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστημιούπολη, Γάλλος, Ρέθυμνο 74100, τηλ: 28310 – 77405)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/05/2014

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr