Ποια τμήματα προτείνει το Υπουργείο Παιδείας με την συγχώνευση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ΤΕΙ Ηπείρου (ΠΟΡΙΣΜΑ)

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr δημοσιεύουν το πόρισμα της Επιτροπής για τη διερεύνηση μορφών συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο ΥΠΠΕΘ, καθώς και η απάντηση του κ. Υπουργού επί του πορίσματος.

Ο υπουργός Παιδείας τονίζει στην απάντηση επί του πορίσματος της Επιτροπής για τη διερεύνηση μορφών συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου, ότι στο πλαίσιο της συνολικής κατεύθυνσης του πορίσματος και με βάση τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους που πρέπει να διατεθούν, πιστεύουμε ότι υπάρχει μία σειρά από ρυθμίσεις στις οποίες μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα. Συγκεκριμένα,

 • Να ιδρυθεί Τμήμα Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης. Στο πρόγραμμα σπουδών του νέου Τμήματος θα υπάρξει ειδική μέριμνα για την ενίσχυση των προκλινικών μαθημάτων και την κλινική άσκηση των φοιτητών.
 • Να ιδρυθεί Τμήμα Λογοθεραπείας στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης, με παράλληλη διεύρυνση της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής βάσης του προγράμματος σπουδών του, ώστε να καλύπτει τη διάγνωση, την παρακολούθηση και την αποκατάσταση των διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, σε όλο το φάσμα των ηλικιών. Για τον σκοπό αυτό, πέραν της ενίσχυσης στα μαθήματα των βασικών και κλινικών αντικειμένων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην κλινική άσκηση των φοιτητών σε Νοσοκομεία και συναφείς Δομές.
 • Να ιδρυθεί Τμήμα Γεωπονίας, ενταγμένο σε νέα Σχολή Γεωπονίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πενταετούς φοίτησης, που θα θεραπεύει κατ’ αρχήν τις κατευθύνσεις της φυτικής και της ζωικής παραγωγής.
 • Να ιδρυθεί Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, για την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση της Σχολής Γεωπονίας.
 • Για την παροχή άρτιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τον συντονισμό της ερευνητικής δραστηριότητας και την ενδυνάμωση του εξωστρεφούς χαρακτήρα της Σχολής Γεωπονίας, να προχωρήσουμε στη θεσμοθέτηση και λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.), στα όρια του αγροκτήματος του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας.
 • Να ιδρυθεί Τμήμα Μουσικών Σπουδών στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πενταετούς φοίτησης.
 • Να ιδρυθεί Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στη Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης.
 • Να ιδρυθεί νέο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενταγμένο σε νέα Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης.

Στις επόμενες ημέρες τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους στα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος, ώστε από όλους μαζί να συνδιαμορφωθεί η θέση της ακαδημαϊκής κοινότητας για την υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Ήπειρο.

Μηχανολόγοι στο Πολυτεχνείο:

Αν και δεν υπάρχει αντιστοίχιση με υφιστάμενο Τμήμα του ΤΕΙ Ηπείρου, τα μέλη της Επιτροπής προτείνουν να προγραμματιστεί σε βάθος πενταετίας, η ίδρυση Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, το οποίο θα ενταχθεί στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ώστε η Σχολή να καλύψει όλα τα βασικά αντικείμενα που θεραπεύονται από αντίστοιχες πανεπιστημιακές σχολές. «Η ένταξη του εν λόγω τμήματος θα επιδράσει καταλυτικά στη δημιουργία πυρήνων διεπιστημονικών συνεργασιών και τεχνολογιών αιχμής, καθώς το αντικείμενό του θα εντείνει τις συνέργειες και θα ενισχύσει τη συμπληρωματικότητα των τριών υπαρχόντων τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής» αναφέρει ο υπουργός.

Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το υπουργείο θεωρεί ότι είναι σημαντικό να προχωρήσει η θεσμοθέτηση και λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τα Ινστιτούτα: α) Βιοεπιστημών, β) Περιβάλλοντος και αειφόρουανάπτυξης, γ) Υλικών και υπολογισμών, και δ) Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Διετείς δομές κατάρτισης (Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).

Το υπουργείο θεωρεί ότι είναι σημαντική η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), ως ακαδημαϊκής δομής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (σε εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου που προβλέπεται στο Ν. 4485/2017), το οποίο θα παρέχει διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους της επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) και θα τους χορηγεί πιστοποιημένα διπλώματα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου πέντε του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ

ΠΟΡΙΣΜΑ της Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο τη διερεύνηση μορφών συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου

 • Ο καθηγητής Γεώργιος Καψάλης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
 • Ο καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
 • Ο καθηγητής Ανδρέας Φωτόπουλος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
 • Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σπύρος Γεωργάτος, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
 • Ο καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας, Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου,
 • Ο καθηγητής του ΤΕΙ Ηπείρου Ευριπίδης Γλαβάς,
 • Ο καθηγητής του ΤΕΙ Ηπείρου Ιωάννης Γκανάς, και
 • Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Παντελής Κυπριανός

Η Επιτροπή συνεδρίασε τέσσερεις φορές: α) την Τρίτη 10-10-2017 (Ιωάννινα), β) τη Δευτέρα 23-10-2017 (Ιωάννινα), γ) την Τετάρτη 22-11-2017 (Αθήνα) και δ) την Τετάρτη 20-12-2017 (Ιωάννινα). Στη δεύτερη και τρίτη συνεδρία συμμετείχε και ο κ. Υπουργός

Ο διάλογος ανάμεσα στα μέλη της Επιτροπής διεξήχθη μέσα σε ένα καλά περιγεγραμμένο πλαίσιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν κυρίως: (α) τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου (υποδομές, ιστορικό ανταγωνιστικών χρηματοδοτήσεων, προσφερόμενο εκπαιδευτικό-ερευνητικό έργο, απήχηση στην ελληνική και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, προοπτική για το μέλλον), και (β) το στρατηγικό σχεδιασμό των δύο ιδρυμάτων. Οι όροι αυτοί διαμόρφωσαν από την αρχή ένα πραγματιστικό κλίμα και προσανατόλισαν τη συζήτηση στην κατεύθυνση της εξεύρεσης ακαδημαϊκά ορθών και κοινωνικά επωφελών λύσεων.

Οι προτάσεις που παρουσιάζονται παρακάτω δεν αναιρούν την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας εκ μέρους της Πολιτείας και έκφρασης γνώμης από άλλα όργανα, ιδίως τα ανώτατα συλλογικά όργανα διοίκησης των δύο Ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο του διακριτού ρόλου της, η Επιτροπή συνεκτίμησε όλα τα στοιχεία του ακαδημαϊκού ανάγλυφου της Ηπείρου και της σύνθετης κοινωνικο-οικονομικής πραγματικότητας που το περιβάλλει, υιοθετώντας μια «από τη βάση» (bottom-up) προσέγγιση, λειτουργική αρχή της οποίας είναι η πεποίθηση ότι οι προγραμματικές συμπυκνώσεις στο εκπαιδευτικό-ερευνητικό οικοσύστημα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμισή του, την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του, και τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του.

Είναι πρόδηλο ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου, εκτός από χώροι μέσα στους οποίους θεραπεύονται οι Επιστήμες και η Τεχνολογία, είναι επίσης φορείς με μεγάλη (ίσως τη μεγαλύτερη) οικονομική σημασία στην περιοχή. Πέραν αυτού, τα δύο ιδρύματα συνεισφέρουν με πολλούς τρόπους στο πολιτιστικό γίγνεσθαι και αποτελούν φυτώρια στελεχών για τις τοπικές επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Σε μια περίοδο όπου ο σημαντικότερος εθνικός στόχος είναι αυταπόδεικτα η ανάπτυξη, θεωρήσαμε αυτονόητο ότι η αναμόρφωση του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ήπειρο είναι ένα ώριμο και αναγκαίο εγχείρημα που δεν μπορεί να βραδύνει.

Στο έδαφος του παραπάνω προβληματισμού, η Επιτροπή χρειάστηκε να υπερβεί μια «στατική» αντίληψη για τα πράγματα και να σκεφθεί συλλογικά με όρους προοπτικής. Αυτό αφορά πρωτίστως τη δημιουργία νέων Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με αρχικό πυρήνα προσωπικό και υποδομές που προέρχεται από το οικείο ΤΕΙ. Αφορά όμως εξίσου και δύο άλλα, κεφαλαιώδους σημασίας, ζητήματα: την ίδρυση διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης εντός των ΑΕΙ (που απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ) και το εγχείρημα της θεσμοθέτησης του Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι τρεις αυτές πρωτοβουλίες αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο μεταρρυθμίσεων που τροφοδοτούν και στηρίζουν η μία την άλλη.

Αντί να υιοθετηθεί η λογική των «εμβαλωματικών λύσεων», για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων σε νέα προγράμματα και προσωπικό, η Επιτροπή θεώρησε ορθότερο να προτείνει νέες δομές στη βάση ενός προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να υλοποιείται άμεσα και θα ολοκληρωθεί σε μια πενταετία. Πυρήνας αυτού του σκεπτικού είναι η εκτίμηση ότι τα μεταρρυθμιστικά μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν στο μέλλον και όχι σε συγκυριακά οφέλη. Πεποίθησή μας είναι ότι, εάν οι προτάσεις του Πορίσματος εφαρμοστούν με ολοκληρωμένο και συστηματικό τρόπο, σε μια πενταετία θα έχουμε επιτύχει την ακαδημαϊκή ώσμωση και ολοκλήρωση των ιδρυμάτων της Ηπείρου και όχι μόνο την κάλυψη των επειγουσών αναγκών τους.

Ελπίζουμε ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει στις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, για να θεσμοθετηθούν οι αλλαγές που προτείνονται. Πιστεύουμε όμως ότι, πάνω από όλα, η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από τη δυναμική που θα δημιουργηθεί στο εκπαιδευτικό-ερευνητικό οικοσύστημα, η ενεργή συμμετοχή του οποίου θα είναι καθοριστική.

1. Βασικές διαπιστώσεις 

Η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμη την ίδρυση νέων Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την ενσωμάτωση σε αυτά του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου. Σημαντική θεωρείται επίσης η διεύρυνση των υφιστάμενων Σχολών του Ιδρύματος με νέα γνωστικά αντικείμενα, που θα ενισχύσει περαιτέρω τον ακαδημαϊκό ρόλο του, αναδεικνύοντάς το σε ένα ισχυρό Περιφερειακό Πανεπιστήμιο και σε έναν πόλο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην περιοχή. Η ισχύς και η επιφάνεια που θα έχει το νέο ακαδημαϊκό Ίδρυμα δεν αφορά μόνο τη δημόσια εικόνα του και την καλώς εννοούμενη ανταγωνιστικότητά του. Αφορά επίσης τη διεύρυνση και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού-ερευνητικού έργου που θα προσφέρει, προς όφελος της κοινωνίας.

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στο ΤΕΙ Ηπείρου λειτουργούν, σήμερα, Τμήματα που διαθέτουν αξιόλογο εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό, αλλά και Τμήματα που υπολειτουργούν, με υψηλό δημόσιο κόστος και αμφισβητήσιμη βιωσιμότητα. Με την ίδρυση των νέων Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και την ενσωμάτωση σε αυτά του προσωπικού που υπηρετεί στο ΤΕΙ Ηπείρου, διευρύνονται ο διεπιστημονικός διάλογος και παγιώνονται οι ερευνητικές συνεργασίες. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα να ενσωματωθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σημαντικές υποδομές που τώρα ανήκουν στο ΤΕΙ Ηπείρου. Σε βάθος πενταετίας, τα νέα Τμήματα του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων θα αποκτήσουν την προσήκουσα ακαδημαϊκή δυναμική, αφού, βέβαια, ενισχυθούν με επιστημονικό προσωπικό και εξασφαλιστούν οι ανάλογες πιστώσεις.

Τα μέλη της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις θέσεις και απόψεις των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, κρίνουν ότι η ένταξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου σε αντίστοιχες βαθμίδες ΔΕΠ θα πρέπει να υλοποιηθεί εφαρμόζοντας τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των ΑΕΙ. 

Για την εμπέδωση και ενίσχυση του ακαδημαϊκού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία του σε δύο ισχυρές έδρες-campuses, που θα είναι, σε ορίζοντα πενταετίας, τα Ιωάννινα και η Άρτα.

2. Ίδρυση νέων Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Τα μέλη της Επιτροπής, αφού έλαβαν υπ’ όψιν το γνωστικό πεδίο που θεραπεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου, τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, το προσωπικό, τις υφιστάμενες υποδομές και πρωτίστως τον στρατηγικό σχεδιασμό των δύο ιδρυμάτων, καταλήγουν στις εξής διαπιστώσεις- προτάσεις:

• Να ιδρυθεί Τμήμα Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης. Στο πρόγραμμα σπουδών του νέου Τμήματος θα υπάρξει ειδική μέριμνα για την ενίσχυση των προκλινικών μαθημάτων και την κλινική άσκηση των φοιτητών. Το υφιστάμενο ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Ηπείρου εντάσσεται στο νέο πανεπιστημιακό Τμήμα. Το νέο Τμήμα θα πρέπει να ενισχυθεί εξ αρχής με νέα μέλη ΔΕΠ. 

• Να ιδρυθεί Τμήμα Λογοθεραπείας στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης, με παράλληλη διεύρυνση της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής βάσης του προγράμματος σπουδών του, ώστε να καλύπτει τη διάγνωση, την παρακολούθηση και την αποκατάσταση των διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και σίτισης–κατάποσης, σε όλο το φάσμα των ηλικιών. Για τον σκοπό αυτό, πέραν της ενίσχυσης στα μαθήματα των βασικών και κλινικών αντικειμένων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην κλινική άσκηση των φοιτητών σε Νοσοκομεία και συναφείς Δομές. Το ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) του υφιστάμενου Τμήματος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου εντάσσεται στο νέο Τμήμα. Παράλληλα, το Τμήμα θα πρέπει να ενισχυθεί κατάλληλα με νέα μέλη ΔΕΠ για να μπορέσει να ανταποκριθεί επιτυχώς στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης. 

• Να ιδρυθεί Τμήμα Γεωπονίας, ενταγμένο σε νέα Σχολή Γεωπονίας, Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πενταετούς φοίτησης, που θα θεραπεύει κατ’ αρχήν τις κατευθύνσεις της φυτικής και της ζωικής παραγωγής. Το υφιστάμενο ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου εντάσσεται στο νέο Τμήμα, ενώ κρίνεται αναγκαία η εξ αρχής ενίσχυσή του με νέα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ. Για την παροχή άρτιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τον συντονισμό της ερευνητικής δραστηριότητας και την ενδυνάμωση του εξωστρεφούς χαρακτήρα του Τμήματος τα μέλη της Επιτροπής θεωρούν σημαντική , τη θεσμοθέτηση και λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.), στα όρια του αγροκτήματος του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας. Τέλος, κρίνεται απαραίτητη, σε προοπτική πενταετίας, η ίδρυση Τμήματος Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, για την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση της νέας Σχολής.

• Να ιδρυθεί Τμήμα Μουσικών Σπουδών στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πενταετούς φοίτησης. Το υφιστάμενο ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ) του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου εντάσσεται στο νέο Τμήμα, ενώ κρίνεται αναγκαία η ενίσχυσή του με νέα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ. 

• Να ιδρυθεί Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στη Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης. Το υφιστάμενο ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ) του ομώνυμου Τμήματος του ΤΕΙ Ηπείρου εντάσσεται στο νέο Τμήμα, ενώ κρίνεται αναγκαία η ενίσχυσή του με νέα μέλη ΔΕΠ. 

• Να ιδρυθεί νέο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενταγμένο σε νέα Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης. Το υφιστάμενο ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Ηπείρου εντάσσεται στο νέο Τμήμα, ενώ κρίνεται αναγκαία η ενίσχυσή του με νέα μέλη ΔΕΠ. 

• Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου διαπιστώνεται ότι ακαδημαϊκά δεν είναι βιώσιμο και συνεπώς δεν προτείνεται η μετεξέλιξη και ένταξή του στο Πανεπιστήμιο. Εντούτοις, σύμφωνα και με τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προτείνεται η ίδρυση νέου Τμήματος Ειδικής Αγωγής, που θα ενταχθεί ως τρίτο Τμήμα στη Σχολή Επιστημών Αγωγής. Σήμερα, στα υφιστάμενα Τμήματα της Σχολής, υπάρχει η αναγκαία ακαδημαϊκή υποδομή και οι ανάλογες προϋποθέσεις (συναφή προπτυχιακά μαθήματα, μέλη ΔΕΠ με συναφές γνωστικό αντικείμενο, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με κατεύθυνση την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση). Το υφιστάμενο ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ) του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου προτείνεται να ενταχθεί οικειοθελώς και σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο σε ένα εκ των τριών Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

• Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, είτε με την υφιστάμενη δομή και οργάνωση, είτε ως Τμήμα Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και την Οικονομία, διαπιστώνεται ότι ακαδημαϊκά δεν είναι βιώσιμο και συνεπώς δεν προτείνεται η μετεξέλιξη και ένταξή του στο Πανεπιστήμιο. Τα μέλη της Επιτροπής βλέπουν ωστόσο με ενδιαφέρον την πρόταση για ίδρυση νέου Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, με σκοπό την εκπαίδευση στελεχών και συμβούλων για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η εσωτερική και εξωτερική επιχειρησιακή επικοινωνία, η διαχείριση κρίσεων μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή μιας υπηρεσίας που δραστηριοποιούνται σε διεθνές και διαπολιτισμικό περιβάλλον. Η πρόταση για την ίδρυση του νέου Τμήματος χρήζει περαιτέρω μελέτης και εξειδίκευσης ως προς την ακαδημαϊκή οργάνωση των σπουδών και την εκτίμηση του κατ’ ελάχιστον απαραίτητου ακαδημαϊκού προσωπικού. Το υφιστάμενο ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου προτείνεται να ενταχθεί οικειοθελώς και σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο σε ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με προτεραιότητα στο Τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας μετά την ίδρυσή του, ή σε ομοειδές Τμήμα άλλου ΑΕΙ. 

• Αν και δεν υπάρχει αντιστοίχιση με υφιστάμενο Τμήμα του ΤΕΙ Ηπείρου, τα μέλη της Επιτροπής προτείνουν να προγραμματιστεί, σε βάθος πενταετίας, η ίδρυση Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, το οποίο θα ενταχθεί στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ώστε η Σχολή να καλύψει όλα τα βασικά αντικείμενο που θεραπεύονται από αντίστοιχες πανεπιστημιακές Σχολές. Η ένταξη του εν λόγω Τμήματος θα επιδράσει καταλυτικά στη δημιουργία πυρήνων διεπιστημονικών συνεργασιών και τεχνολογιών αιχμής, καθώς το αντικείμενό του θα εντείνει τις συνέργειες και θα ενισχύσει τη συμπληρωματικότητα των τριών υπαρχόντων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής.

3. Νέα ακαδημαϊκή οργάνωση των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Συμπερασματικά, η Επιτροπή προτείνει:

• Την ίδρυση δύο νέων Σχολών: α) της Σχολής Γεωπονίας, Τροφίμων και Διατροφής (Άρτα), και β) της Σχολής Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα). 

• Την ίδρυση επτά νέων Τμημάτων, εκ των οποίων πέντε εντάσσονται σε υφιστάμενες Σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και δύο εντάσσονται στις νέες Σχολές: α) του Τμήματος Νοσηλευτικής (Ιωάννινα), β) του Τμήματος Λογοθεραπείας (Ιωάννινα), γ) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Άρτα), δ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα), ε) του Τμήματος Γεωπονίας (Άρτα), στ) του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα), και ζ) του Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (Ηγουμενίτσα). 

• Την ίδρυση τριών νέων Τμημάτων, εξ αρχής, εκ των οποίων δύο εντάσσονται σε υφιστάμενες Σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ένα εντάσσεται σε νέα Σχολή: α) του Τμήματος Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής (Άρτα), β) του Τμήματος Ειδικής Αγωγής (Ιωάννινα), και γ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Ιωάννινα).

Με τον τρόπο αυτό, η νέα ακαδημαϊκή οργάνωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιλαμβάνει εννέα (9) Σχολές και είκοσι πέντε (25) Τμήματα, αποκτώντας την εξής δομή (σημ.: με πλάγια γραφή αποτυπώνονται οι νέες Σχολές και Τμήματα):

(Α) Φιλοσοφική Σχολή:

• Τμήμα Φιλολογίας

• Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

• Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

(Β) Σχολή Θετικών Επιστημών:

• Τμήμα Μαθηματικών

• Τμήμα Φυσικής

• Τμήμα Χημείας

(Γ) Σχολή Επιστημών Υγείας:

• Τμήμα Ιατρικής

• Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

• Τμήμα Νοσηλευτικής

(Δ) Σχολή Επιστημών Αγωγής:

• Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

• Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

• Τμήμα Ειδικής Αγωγής

(Ε) Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών:

• Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

• Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

• Τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας

(ΣΤ) Σχολή Καλών Τεχνών:

• Τμήμα Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης

• Τμήμα Μουσικών Σπουδών

(Ζ) Πολυτεχνική Σχολή:

• Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

• Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

• Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

• Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

(Η) Σχολή Γεωπονίας, Τροφίμων και Διατροφής:

• Τμήμα Γεωπονίας

• Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

(Θ) Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών:

• Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Υπολογίζουμε, ότι για τη διασφάλιση της επιτυχίας του εγχειρήματος θα απαιτηθούν τουλάχιστον 30-35 νέες θέσεις ΔΕΠ και 15-20 νέες θέσεις ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ, για τη στελέχωση εξ αρχής των νέων Τμημάτων.

4. Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Επιτροπή θεωρεί σημαντικό να προχωρήσει παράλληλα με τις παραπάνω αλλαγές η θεσμοθέτηση και λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Υπενθυμίζεται, ότι ο αρχικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τα Ινστιτούτα: α) Βιοεπιστημών, β) Περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, γ) Υλικών και υπολογιστών, και δ) Ανθρωπιστικών Σπουδών.

5. Διετείς δομές κατάρτισης (Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).

Τα μέλη της Επιτροπής εισηγούνται την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), ως ακαδημαϊκής δομής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (σε εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου που προβλέπεται στο Ν. 4485/2017), το οποίο θα παρέχει διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους της επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) και θα τους χορηγεί πιστοποιημένα διπλώματα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπτυξιακή προοπτική της Ηπείρου, το παραγωγικό δυναμικό και τους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, τις υφιστάμενες υποδομές, την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο Ίδρυμα και την εξειδίκευση του ακαδημαϊκού του προσωπικού, προτείνεται στο υπό ίδρυση Κ.Ε.Ε. να λειτουργήσουν, υπό τις προϋποθέσεις και οδηγίες που θέτει το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι εξής θεματικές ενότητες (με πλάγια γραφή αποτυπώνονται όσες προτείνεται να λειτουργήσουν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος):

Στα Ιωάννινα:

• Γαλακτοκομία – Τυροκομία (σε συνεργασία με το ΥΠ.Α.Α.Τ., αξιοποιώντας

τις εγκαταστάσεις της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων).

• Αγροτική και Κτηνοτροφική Παραγωγή (σε συνεργασία με τη Μητρόπολη

Ιωαννίνων, αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις της Μονής Βελλά).

Στην Ηγουμενίτσα:

• Ιχθυοκαλλιέργειες – Ιχθυοκομία (σε συνεργασία με τον Σύλλογο

Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας).

• Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics (σε συνεργασία με το

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας).

Στην Πρέβεζα:

• Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις.

• Εξυπηρέτηση Θαλάσσιου Τουρισμού (σε συνεργασία με τις Μαρίνες

Πρέβεζας και Ακτίου).

Στην Άρτα:

• Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες.

6. Λοιπές εκπαιδευτικές δράσεις

Για την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα (περιλαμβανομένου του συγκροτήματος 72 κλινών του πρώην ΞΕΝΙΑ) και την Πρέβεζα, τα μέλη της Επιτροπής προτείνουν κατά τη θερινή περίοδο, τη διεξαγωγή των θερινών εκπαιδευτικών εξαμήνων (summer schools) καθώς και των θερινών προγραμμάτων εκπαιδευτικών ανταλλαγών (Erasmus+) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις παραπάνω εγκαταστάσεις.

Τα μέλη της Επιτροπής

Η Απάντηση Υπουργού Παιδείας ως προς το πόρισμα της επιτροπή

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Έλαβα το πόρισμα της Επιτροπής σας και θέλω να σας ευχαριστήσω για την εντυπωσιακά συστηματική παρουσίαση των προτάσεων οι οποίες απορρέουν από τις αποτιμήσεις που κάνατε με ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως και για την ένταξη του προβληματισμού σας στο πλαίσιο ενός αναπτυξιακού σχεδίου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ήπειρο το οποίο θα αρχίσει να υλοποιείται άμεσα και να ολοκληρωθεί σε ορίζοντα πενταετίας. Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω για τις επίμονες προσπάθειές σας να καταλήξετε σε ένα ομόφωνο πόρισμα, γεγονός που συνιστά μία εξαιρετικά σημαντική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ενός ευρέως συναινετικού κλίματος για τα επόμενα βήματα.

Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να αποσταλεί το πόρισμα της Επιτροπής μαζί με την επιστολή σε όλους τους συναδέλφους και των δύο Ιδρυμάτων.

Μελετήσαμε στο Υπουργείο το πόρισμά σας έχοντας υπόψη και τις δικές μας διαπιστώσεις ως προς τα τεκταινόμενα σε άλλες χώρες, αλλά και τις δυνατότητες που (θα) έχει η Πολιτεία για την οικονομική ενίσχυση του εγχειρήματος και την εξεύρεση αριθμού νέων θέσεων για όσα προτείνετε.

Θα ήθελα να διευκρινίσω προκαταρκτικά ότι η όποια συμφωνία επιτευχθεί με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου ως προς τις προτάσεις και προοπτικές που αναπτύσσονται στο πόρισμά σας θα συνοδεύονται με σαφείς δεσμεύσεις της Πολιτείας για πρόσθετη χρηματοδότηση και νέο αριθμό θέσεων που θα απαιτηθούν από τώρα μέχρι τη βαθμιαία ολοκλήρωση του εγχειρήματος, πέραν των θέσεων που δίδονται οριζόντια για τις ανάγκες των ιδρυμάτων.

Αποτιμήσαμε το πόρισμα σας με μια σειρά από κριτήρια, εν πολλοίς ταυτόσημα με αυτά στα οποία στηριχθήκατε, με προεξάρχον αυτό της ακαδημαϊκότητας: τα νέα Τμήματα θα πρέπει να διαμορφώνουν νέα και σύγχρονα προγράμματα σπουδών με ισχυρό γνωσιολογικό υπόβαθρο που προσιδιάζουν σε ακαδημαϊκώς αναγνωρισμένα πεδία αλλά και να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, λάβαμε υπόψη το κατά πόσο το ανθρώπινο δυναμικό επαρκεί για να φέρει σε πέρας το εγχείρημα αυτό, με στόχο να προκύψουν ακαδημαϊκές μονάδες με προοπτικές ισχυρής παρουσίας στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Θα πρέπει, επίσης, να υπογραμμιστεί, και το πόρισμά σας το έπραξε με ιδιαίτερα πειστικό τρόπο, το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι συγκεκριμένα Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου, καταρρίπτοντας το αρνητικό στερεότυπο του «φτωχού συγγενή», και διαχρονικά με πολύ μικρότερη βοήθεια από ό,τι τα Πανεπιστήμια, έχουν να επιδείξουν υψηλής ποιότητας και εύρους εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο. Τα Τμήματα αυτά μπορούν να ενταχθούν άμεσα στο πανεπιστημιακό γίγνεσθαι και προοπτικά να μετεξελιχθούν σε εξωστρεφή και δυναμικά πανεπιστημιακά Τμήματα, τα οποία θα εμπλουτίσουν και θα ενισχύσουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θεραπεύοντας ευδόκιμα διεθνώς παραδεκτά γνωστικά αντικείμενα. Από την άλλη πλευρά, ως Υπουργείο συμφωνούμε με τις διαπιστώσεις σας, τις οποίες  καταγράψατε με πνεύμα ακαδημαϊσμού, ρεαλισμού και ευθύνης, ότι υπάρχουν και Τμήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου, τα οποία, για διάφορους λόγους, έχουν εξαντλήσει πλέον τη δυναμική τους και δεν φαίνεται να έχουν προοπτική, καθώς δεν παρέχουν εχέγγυα ακαδημαϊκής βιωσιμότητας. Οι λύσεις που προτείνετε για αυτές τις περιπτώσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Υιοθετούμε, λοιπόν, και εμείς τη διαπίστωσή σας ότι «στο ΤΕΙ Ηπείρου λειτουργούν, σήμερα, Τμήματα που διαθέτουν αξιόλογο εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό, αλλά και Τμήματα που υπολειτουργούν, με υψηλό δημόσιο κόστος και αμφισβητήσιμη βιωσιμότητα. Με την ίδρυση των νέων Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και την ενσωμάτωση σε αυτά του προσωπικού που υπηρετεί στο ΤΕΙ Ηπείρου, διευρύνονται ο διεπιστημονικός διάλογος και παγιώνονται οι ερευνητικές συνεργασίες. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα να ενσωματωθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σημαντικές υποδομές που τώρα ανήκουν στο ΤΕΙ Ηπείρου. Σε βάθος πενταετίας, τα νέα Τμήματα του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων θα αποκτήσουν την προσήκουσα ακαδημαϊκή δυναμική, αφού, βέβαια, ενισχυθούν με επιστημονικό προσωπικό και εξασφαλιστούν οι ανάλογες πιστώσεις.»

Στο πλαίσιο της συνολικής κατεύθυνσης του πορίσματος και με βάση τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους που πρέπει να διατεθούν, πιστεύουμε ότι υπάρχει μία σειρά από ρυθμίσεις στις οποίες μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα.

 • Να ιδρυθεί Τμήμα Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης. Στο πρόγραμμα σπουδών του νέου Τμήματος θα υπάρξει ειδική μέριμνα για την ενίσχυση των προκλινικών μαθημάτων και την κλινική άσκηση των φοιτητών.
 • Να ιδρυθεί Τμήμα Λογοθεραπείας στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης, με παράλληλη διεύρυνση της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής βάσης του προγράμματος σπουδών του, ώστε να καλύπτει τη διάγνωση, την παρακολούθηση και την αποκατάσταση των διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, σε όλο το φάσμα των ηλικιών. Για τον σκοπό αυτό, πέραν της ενίσχυσης στα μαθήματα των βασικών και κλινικών αντικειμένων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην κλινική άσκηση των φοιτητών σε Νοσοκομεία και συναφείς Δομές.
 • Να ιδρυθεί Τμήμα Γεωπονίας, ενταγμένο σε νέα Σχολή Γεωπονίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πενταετούς φοίτησης, που θα θεραπεύει κατ’ αρχήν τις κατευθύνσεις της φυτικής και της ζωικής παραγωγής.
 • Να ιδρυθεί Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, για την
 •  Για την παροχή άρτιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τον συντονισμό της ερευνητικής δραστηριότητας και την ενδυνάμωση του εξωστρεφούς χαρακτήρα της Σχολής Γεωπονίας, να προχωρήσουμε στη θεσμοθέτηση και λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.), στα όρια του αγροκτήματος του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας.
 • Να ιδρυθεί Τμήμα Μουσικών Σπουδών στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πενταετούς φοίτησης.
 • Να ιδρυθεί Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στη Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης.
 • Να ιδρυθεί νέο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενταγμένο σε νέα Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης.

Ορισμένες επιπλέον επισημάνσεις προς συζήτηση

 • Η εκπαίδευση όσων έχουν την φροντίδα και αγωγή των παιδιών στην πρώιμη ηλικία των 0-4 ετών θα πρέπει να αναβαθμιστεί και θα πρέπει να συζητηθεί η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ενός αντίστοιχου Τμήματος στην Σχολή Επιστημών Αγωγής.
 • Θα πρέπει να διερευνηθούν άμεσα οι δυνατότητες να αλλάξει το ΦΠΨ και να δημιουργηθούν Τμήματα που θα ανταποκρίνονται σε επιστημολογικά και διεθνώς αποδεκτά γνωσιακά πεδία.

Μεσοπρόθεσμες πρωτοβουλίες

 • Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, είτε με την υφιστάμενη δομή και οργάνωση, είτε ως Τμήμα Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και την Οικονομία, διαπιστώνεται ότι ακαδημαϊκά δεν είναι βιώσιμο και συνεπώς δεν προτείνεται η μετεξέλιξη και ένταξή του στο Πανεπιστήμιο. Τα μέλη της Επιτροπής βλέπουν ωστόσο με ενδιαφέρον την πρόταση για ίδρυση νέου Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, με σκοπό την εκπαίδευση στελεχών και συμβούλων για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η εσωτερική και εξωτερική επιχειρησιακή επικοινωνία, η διαχείριση κρίσεων μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή μιας υπηρεσίας που δραστηριοποιούνται σε διεθνές και διαπολιτισμικό περιβάλλον. Η πρόταση για την ίδρυση του νέου Τμήματος χρήζει περαιτέρω μελέτης και εξειδίκευσης ως προς την ακαδημαϊκή οργάνωση των σπουδών και την εκτίμηση του κατ’ ελάχιστον απαραίτητου ακαδημαϊκού προσωπικού.
 • Αν και δεν υπάρχει αντιστοίχιση με υφιστάμενο Τμήμα του ΤΕΙ Ηπείρου, τα μέλη της Επιτροπής προτείνουν να προγραμματιστεί, σε βάθος πενταετίας, η ίδρυση Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, το οποίο θα ενταχθεί στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ώστε η Σχολή να καλύψει όλα τα βασικά αντικείμενα που θεραπεύονται από αντίστοιχες πανεπιστημιακές Σχολές. Η ένταξη του εν λόγω Τμήματος θα επιδράσει καταλυτικά στη δημιουργία πυρήνων διεπιστημονικών συνεργασιών και τεχνολογιών αιχμής, καθώς το αντικείμενό του θα εντείνει τις συνέργειες και θα ενισχύσει τη συμπληρωματικότητα των τριών υπαρχόντων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής.

Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Υπουργείο θεωρεί ότι είναι σημαντικό να προχωρήσει παράλληλα με τις παραπάνω αλλαγές η θεσμοθέτηση και λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τα Ινστιτούτα: α) Βιοεπιστημών, β) Περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, γ) Υλικών και υπολογισμών, και δ) Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Διετείς δομές κατάρτισης (Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).

Το Υπουργείο θεωρεί ότι είναι σημαντική η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), ως ακαδημαϊκής δομής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (σε εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου που προβλέπεται στο Ν. 4485/2017), το οποίο θα παρέχει διετήπρογράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους της επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) και θα τους χορηγείπιστοποιημένα διπλώματα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου πέντε (5)  του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπτυξιακή προοπτική της Ηπείρου, το παραγωγικό δυναμικό και τους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, τις υφιστάμενες υποδομές, την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο Ίδρυμακαι την εξειδίκευση του ακαδημαϊκού του προσωπικού, το Υπουργείο θα αναμένει τις συγκεκριμένες προτάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου για διετή προγράμματα σπουδών. Το Υπουργείο θεωρεί πως οι ενδεικτικές προτάσεις που γίνονται στο πόρισμα είναι στη σωστή κατεύθυνση. 

Λοιπές εκπαιδευτικές δράσεις

Για την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα (περιλαμβανομένου του συγκροτήματος 72 κλινών του πρώην ΞΕΝΙΑ) και στην Πρέβεζα, τα μέλη της Επιτροπής προτείνουν κατά τη θερινή περίοδο, τη διεξαγωγή των θερινών εκπαιδευτικών εξαμήνων (summer schools) καθώς και των θερινών προγραμμάτων εκπαιδευτικών ανταλλαγών (Erasmus+) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις παραπάνω εγκαταστάσεις.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα ήθελα να γίνει σαφές ότι κανένα μέλος προσωπικού διοικητικού ή επιστημονικού προσωπικού δεν θα μείνει εκτός του νέου εγχειρήματος. Όλοι και όλες θα ενσωματωθούν στο Πανεπιστήμιο.

Θα πρότεινα τη σύγκλιση σύσκεψης άμεσα, για να υπάρξει τεκμηριωμένη πρόταση ως προς τα απαραίτητα κονδύλια και τις θέσεις προσωπικού για τα παραπάνω, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία για τη σύνταξητου σχετικού νομοσχεδίου.

Κλείνοντας, θα ήθελα να χαιρετίσω ότι με το πόρισμά σας στοιχειοθετήσατε ένα συνολικό σχέδιο αναδιαμόρφωσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Ήπειρο, που μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται άμεσα και να ολοκληρωθεί σε βάθος πενταετίας. Περιλάβατε ίδρυση νέων Τμημάτων, ιδιαίτερα πλούσιο αλλά και εστιασμένο φάσμα νέων διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και νέο Ερευνητικό Κέντρο. Τα παραπάνω βοηθούν σημαντικά ώστε τα επόμενα βήματα να ενταχθούν στη συνολικότερη πολιτική του Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέσα από τις επεξεργασίες των τελευταίων δύο ετών, κυρίωςόμως βοηθούν στο να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική στον εκπαιδευτικό και ερευνητικό ιστό της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ήπειρο.

Θα ήθελα, τέλος, να τονίσω τη σημασία των διεργασιών που οδήγησαν σε προτάσεις που βρίσκουν σύμφωνα όλα τα μέλη της Επιτροπής τα οποίαέχουν τεράστια ακαδημαϊκή αλλά και διοικητική εμπειρία. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να εξασφαλίσει μία όσο το δυνατόν ευρεία συναίνεση γύρω από αυτές τις προτάσεις. Δεν υπάρχουν ούτε μαγικές  λύσεις ούτε εύκολες και έτοιμες συνταγές. Η δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας θα χρειαστεί τη συμβολή όλων μας για να δοκιμάσουμε (και ενδεχομένως να δοκιμαστούμε και εμείς με) τις νέες δυνατότητες και προοπτικές που ανοίγονται μετά το τέλος μίας τόσο δύσκολης και εξουθενωτικής πορείας του τόπου μας.

Σας ευχαριστώ και πάλι.

Για να δείτε το πόρισμα (έγγραφο) της Επιτροπής πατήστε εδώ.

Για να δείτε την απάντηση (έγγραφο) του Υπουργού Παιδείας πατήστε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr