Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Παν. Θεσσαλίας

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Παν. Θεσσαλίας

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/4.3.2020 (θέμα 4ο) απόφαση της Συνέλευσης του, προκηρύσσει δέκα τέσσερις (14) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση στα παρακάτω προτεινόμενα γνωστικά πεδία από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ή άλλων μελών ΔΕΠ του Π.Θ.: 

 1. Διοίκηση Δασικών Υπηρεσιών (Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος)
 2. Σύγχρονο Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Ξύλου – Επίπλου (Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος)
 3. Ποιοτικός έλεγχος σε σύγχρονα συγκολλημένα προϊόντα ξύλου & ξυλοκατασκευές (Καθηγητής Γεώργιος Νταλός)
 4. Μελέτη ξύλινων συνδεσμολογιών (Καθηγητής Σωτήριος Καραστεργίου)
 5. Παραγωγή επίπλων για άτομα τρίτης ηλικίας (Καθηγητής Μιχαήλ Σκαρβέλης)
 6. Οικολογία λιβαδιών (Καθηγητής Μιχαήλ Βραχνάκης)
 7. Περιβαλλοντική ηθική (Καθηγητής Μιχαήλ Βραχνάκης)
 8. Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Αποκεντρικοποιημένη Νοημοσύνη (Αναπλ. Καθηγητής Αντώνιος Καραγεώργος)
 9. Ευφυή Συστήματα και Μικτή Πραγματικότητα (Αναπλ. Καθηγητής Αντώνιος Καραγεώργος)
 10. Βιοοικονομία (Επίκουρος Καθηγήτρια Γλυκερία Καραγκούνη)
 11. Κυκλική οικονομία (Επίκουρος Καθηγήτρια Γλυκερία Καραγκούνη)
 12. Πυκνοποίηση ξύλου (Επίκουρος Καθηγητής Χαράλαμπος Λυκίδης)
 13. Aνακύκλωση προϊόντων ξύλου (Επίκουρος Καθηγητής Χαράλαμπος Λυκίδης)
 14. Μοντελοποίηση τρισδιάστης εκτύπωσης – (Αναπλ. Καθηγητής Κεχαγιάς Ιωάννης)

Υποβολή αιτήσεων για την έναρξη της διατριβής από το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020: έως Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Δυνατότητα υποβολής αίτησης για διεκδίκηση υποτροφίας από τη Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ έως τις 30 Απριλίου 2020. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε φάκελο υποψηφιότητας και είναι τα εξής: 

 1. Έντυπη συμπληρωμένη αίτηση, η οποία είναι αναρτημένη στη διεύθυνση:
  http://fwsd.uth.gr/wp-content/uploads/2020/03/AITHSH_DIDAKTORIKON_FWSD_2020.docx
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής, όπου αναπτύσσεται η πρόταση εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής με πληρότητα, και συμπεριλαμβάνει τα εξής: ελληνικό και αγγλικό τίτλος, λέξεις κλειδιά, συνοπτική περιγραφή (200-400 λέξεις), βασικό σκοπό – ερευνητικά ερωτήματα (200-400 λέξεις), ανασκόπηση βιβλιογραφίας (300-600 λέξεις), μεθοδολογία έρευνας (400-600 λέξεις), βιβλιογραφικές αναφορές, αιτιολόγηση πρωτοτυπίας της έρευνας και καταλληλόλητα υλοποίησής της στο Τμήμα ΔΕΞΥΣ.
 4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος επικυρωμένο, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
 5. (integrated master) του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 και με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
 6. Πιστοποιητικά αναλυτικών βαθμολογιών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 7. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης μιας ξένης γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2.
 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 9. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

H επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων, εφόσον πληρούν τις παραπάνω συνθήκες, γίνεται με συνεκτίμηση των εξής βασικών και συμπληρωματικών κριτηρίων. 

Βασικά Κριτήρια: 

 • Συνάφεια του πτυχίου με τα επιστημονικά πεδία του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ή/και με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής. 
 • Συνάφεια του μεταπτυχιακού διπλώματος με τα επιστημονικά πεδία του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ή/και με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής. 
 • Γενικός βαθμός του πτυχίου (απαιτείται τουλάχιστον «έξι και μισό» (6,50)). Ασχέτως βαθμού πτυχίου μπορούν να γίνουν δεκτοί: α) υποψήφιοι με πενταετή τουλάχιστον ερευνητική δραστηριότητα που τεκμηριώνεται με πρόσφατες δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και ανάλογο ερευνητικό έργο με συνάφεια με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, β) Υπότροφοι του IKY ή άλλων Οργανισμών που χορηγούν υποτροφία κατόπιν εξετάσεων ή αξιολόγησης. 
 • Γενικός βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος (απαιτείται τουλάχιστον 7,00). 

Συμπληρωματικά Κριτήρια: 

 • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές. 
 • Υποτροφία ή οικονομική κάλυψη (συνεκτιμάται θετικά). 
 • Στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου που καταδεικνύουν την ερευνητική και επαγγελματική του εμπειρία και καταξίωση. 
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (Πτυχία). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες της διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΦΕΚ 4259/20.11.2019, τεύχος Β’) ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.

Σημειώνεται ότι ο φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση: 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Β. Γρίβα 11, 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ με την ένδειξη: «Κατάθεση Υποψηφιότητας για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής». 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα: 24410-64730, 24410-64750 & 24410-64732. 

Ολόκληρη η προκήρυξη

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Περισσότερες θέσεις διδακτόρων ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr