Η Απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Έναν μήνα μετά την έναρξη του Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 τα τεράστια προβλήματα των έκτακτων εκπαιδευτικών του τέως ΤΕΙ Θεσσαλίας παραμένουν άλυτα. Στα πλαίσια αυτά η Γενική Συνέλευση της Τρίτης 5 Νοέμβρη 2019, η οποία πραγματοποιήθηκε στον χώρο του τέως ΤΕΙ Θεσσαλίας αποφάσισε:

1. Τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Η συγχώνευση/κατάργηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας και οι εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση» με συνδιοργανωτές Φοιτητικούς Συλλόγους και άλλους φορείς, την Πέμπτη 14 Νοέμβρη 2019, σε ώρα και χώρο που θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.

2. Σε αναμονή απάντησης από το Υπουργείο Παιδείας και τον Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου να μην προβούν σε κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης των διδακτικών ωρών Οκτωβρίου 2019, μέχρι και την απόφαση επόμενης Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει επί του θέματος.

3. Νέα Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 11 Νοέμβρη 2019, ώρα 12:00 στο μικρό αμφιθέατρο στο ισόγειο (απέναντι από τη Γραμματεία του Τμήματος Περιβάλλοντος).

4. Την αποστολή της συνημμένης απάντησης στην προσβλητική επιστολή που απέστειλε το Συμβούλιο Ένταξης προς τους Έκτακτους Εκπαιδευτικούς του τέως ΤΕΙ Θεσσαλίας, την Τρίτη 29 Οκτώβρη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (επισυνάπτεται αυτούσια και απαντάται σημείο προς σημείο).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τέως ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΊΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΗ 2019) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΗ 2019

Την Τρίτη 29 Οκτώβρη 2019 οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί του τέως ΤΕΙ Θεσσαλίας δεχτήκαμε ένα mail το οποίο ανέφερε κατάπτυστα πράγματα από αυτούς μάλιστα που υποτίθεται θέλουμε συμμάχους και υποστηρικτές στον δίκαιο αγώνα μας. Οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί του τέως ΤΕΙ Θεσσαλίας δεν θα πέσουμε στο χαμηλό επίπεδο των Φαρισαίων διωκτών μας, αλλά ούτε θα αφήσουμε τίποτα αναπάντητο. Απαντάμε στα φαιδρά ψευδο-επιχειρήματα των «συναδέλφων» μας του Ιδρύματος (παλαιού και νέου):

Συμβούλιο Ένταξης Σημείο 1: «Λόγω της διαπίστωσης δυσλειτουργιών σε ορισμένα προγράμματα σπουδών, γνωρίζουμε στα μέλη του επί συμβάσει εκπαιδευτικού προσωπικού του Π.Θ., στα οποία έχει ανατεθεί εκπαιδευτικό έργο στα προγράμματα σπουδών των πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ότι αυτό κρίνεται ανεπίτρεπτο και είναι σε βάρος των φοιτητών του Ιδρύματος.»

Απάντηση Συλλόγου:

 • Δεν είναι ανεπίτρεπτο να εργάζονται οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί με 5 ευρώ την ώρα για χρόνια ολόκληρα ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ιδρυμάτων; Δεν είναι σε βάρος των φοιτητών αυτό;
 • Δεν είναι σε βάρος των φοιτητών να γίνονται εργαστήρια με 40 και 50 και 60 φοιτητών μέσα με κίνδυνο ακόμα και για τη σωματική τους ακεραιότητα και όχι μόνο σε βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας;
 • Δεν είναι σε βάρος των φοιτητών να δέχεστε να μην λαμβάνουν το αντίστοιχο Πτυχίο τους μετά την περάτωση των σπουδών τους αν επιθυμούν να συνεχίσουν στα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν κανένα επαγγελματικό δικαίωμα;

Συμβούλιο Ένταξης – Σημείο 2: «Όποιο μέλος επί συμβάσει εκπαιδευτικού προσωπικού θεωρεί ότι αδικείται από τους όρους εργασίας δεν είναι ηθικό να προβαίνει σε ενέργειες εις βάρος των φοιτητών. Με βάση τη νομοθεσία (ν.4009, άρθρο 33, παρ.5) το εξάμηνο ολοκληρώνεται με δεκατρείς διδακτικές εβδομάδες (διαλέξεις/εργαστήρια). Τα μέλη του επί συμβάσει εκπαιδευτικού προσωπικού οφείλουν να ολοκληρώσουν τα μαθήματα που τους έχουν ανατεθεί και αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς καμία παρέκκλιση, διότι σε αντίθετη περίπτωση οι φοιτητές δεν κατοχυρώνουν το εξάμηνο στα συγκεκριμένα μαθήματα.»

Απάντηση Συλλόγου:

 • Δεν είναι ηθικό να προβαίνει συλλογικά σε διεκδικήσεις που μάλιστα απαντούν σε παράνομες ενέργειες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το προσωπικό όπως είναι το νόμιμο δικαίωμά του, συνταγματικά κατοχυρωμένο;
 • ΑΝΗΘΙΚΟ είναι να έχετε εργαζόμενους εκπαιδευτικούς Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 5 ευρώ την ώρα για χρόνια.
 • ΑΝΗΘΙΚΟ είναι να υπάρχει νόμος για τον τρόπο πληρωμής αυτών και να βγαίνει προκήρυξη με βάση τους όρους αυτούς και μετά να μας δίνετε ΠΑΡΑΝΟΜΗ σύμβαση να υπογράψουμε εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη μας για εργασία.
 • ΑΝΗΘΙΚΟΙ είναι όσοι είναι υπαίτιοι για την τραγική συνένωση του ΤΕΙ με το ΠΘ (κατάποση του ΤΕΙ από το ΠΘ).
 • ΑΝΗΘΙΚΟΙ είναι όσοι κοιμούνται τα βράδια ενώ μας έχουν απλήρωτους για τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη 2018.
 • ΑΝΗΘΙΚΟΙ είναι όσοι δεν άρθρωσαν ούτε λέξη όταν όλες οι κυβερνήσεις έκοβαν τη χρηματοδότηση των ΑΕΙ/ΤΕΙ και που τώρα ενώ καταλάβαιναν ότι το ΤΕΙ πεθαίνει με τη συνένωση, ήλπιζαν σε προσωπική ανέλιξη και έκαναν τους αδιάφορους.

Συμβούλιο Ένταξης – Σημείο 3: «Πάγια πολιτική του Ιδρύματος στα πλαίσια της διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, είναι η υψηλού επιπέδου παροχή εκπαιδευτικού έργου, και με βάση τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας, στο τέλος κάθε εξαμήνου τα μαθήματα όλων των κατηγοριών προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των ακαδημαϊκών υποτρόφων, αξιολογούνται από τους φοιτητές.»

Απάντηση Συλλόγου:

 • Προκαλούμε το "Ίδρυμα" να δημοσιοποιήσει τις αξιολογήσεις των φοιτητών όπου θα φανεί και η γνώμη τους για τους "ανήθικους" εκπαιδευτικούς των 5 ευρώ των τελευταίων ετών και να φανεί πώς κρίνουν οι φοιτητές, από την άλλη, και το Ίδρυμα συνολικά, την οργάνωση και τις υποδομές αυτού. 

Συμβούλιο Ένταξης – Σημείο 4: «Επιπλέον, τα μέλη του επί συμβάσει εκπαιδευτικού προσωπικού οφείλουν να δηλώνουν στις γραμματείες των προγραμμάτων σπουδών τυχόν αποχή τους από τα μαθήματα κατά τη διάρκεια απεργιακών κινητοποιήσεων, τέλος δε κάθε μήνα να δηλώνουν αναλυτικά (ημέρα και ώρα) το πρόγραμμα των μαθημάτων ή εργαστηρίων που πραγματοποίησαν.»

 • Τόσο οργανωμένο είναι το συνενωμένο Ίδρυμα που δεν ξέρει ποιος κάνει μάθημα και ποιος όχι. Όταν βέβαια έγινε πριν από 3 εβδομάδες συμβολική κατάληψη από τον Σύλλογο Φοιτητών της ΣΤΕΦ, δόθηκε τηλεφωνική εντολή για φακέλωμα των εκπαιδευτικών που έκαναν αποχή ακολουθώντας την επίσημη απόφαση του Συλλόγου τους, και οι Γραμματείες ανέλαβαν χωρίς να το θέλουν τον άχαρο ρόλο του να ρωτάνε τηλεφωνικά όλους τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς: «Εσείς απέχετε ή όχι;». 

Καταλήγει ο Σύλλογος Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ Θεσσαλίας: 

ΑΝΗΘΙΚΟΙ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ που έχετε το θράσος να μας εγκαλείτε γιατί παλεύουμε όχι για τίποτα τρομερά προωθημένο αλλά για τα αυτονόητα:

 • ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΜΑΣ
 • ΒΙΩΣΙΜΟΥΣ και ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ
 • ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ!!

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr