Δέκα διετή προγράμματα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δέκα διετή προγράμματα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στο νεοσύστατο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο 2019 δέκα προγράμματα για αποφοίτους ΕΠΑΛ στις πέντε πόλεις του ιδρύματος και με τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Εστίασης, Λάρισα
  • Τεχνικός Ποτοποιίας – Αποσταγματοποιΐας, Λάρισα
  • Τεχνικός Αγροτικών Καλλιεργειών, Λάρισα
  • Μεσίτης – Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας, Βόλος
  • Τεχνικός Κηποτεχνίας και Αστικού Πρασίνου, Βόλος
  • Εργοδηγός – Τεχνικός εργοταξίου, Βόλος
  • Τεχνικός Δενδροκομίας-Ελαιοκομίας, Λαμία
  • Ειδικός οργάνωσης δραστηριοτήτων σε εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού, Τρίκαλα
  • Ειδικός Σχεδιασμού -Παραγωγής Επίπλου, Καρδίτσα
  • εχνικός Αγροδιατροφής Κτηνοτροφικών Προϊόντων, Καρδίτσα

Τα Διετή Προγράμματα Σπουδών είναι ένας διεθνώς καταξιωμένος ακαδημαϊκός θεσμός που εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της συνέχισης των μέτρων για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και της παροχής της δυνατότητας για δωρεάν, υψηλού επιπέδου δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, υλοποιεί τον θεσμό των Διετών Προγραμμάτων που πρώτη φορά εφαρμόζεται τη χώρα μας.

Τα προγράμματα σπουδών των διετών τμημάτων διαμορφώνουν νέες προοπτικές και ειδικεύσεις εναρμονισμένες με την αγορά εργασίας και τις σύγχρονες τάσεις στην οικονομία και αφορούν την βιώσιμη και εναλλακτική γεωργία, τον εναλλακτικό τουρισμός, την εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και παραδοσιακούς αναπτυξιακούς κλάδους όπως η ενέργεια και οι κατασκευές. 

Η νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, η ραγδαία παραγωγή και συσσώρευση νέας επιστημονικής γνώσης, η ανάγκη για εξειδίκευση, οι νέες τεχνολογίες που ανέδειξαν νέα επαγγέλματα και ειδικότητες αλλά και οι αυξημένες γνωσιακές απαιτήσεις των παραδοσιακών επαγγελμάτων απαιτούν αναβαθμισμένου επιπέδου παροχή γνώσεων. Στα Διετή Προγράμματα θα διδάσκουν Καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και εξωτερικοί συνεργαζόμενοι διδάσκοντες με εμπειρία στο οικείο γνωστικό αντικείμενο.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα παρέχει δωρεάν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων μαθήματα, εργαστήρια και πρακτική άσκηση για αποφοίτους ΕΠΑΛ.

Τα 60 διετή προγράμματα σπουδών που θα λειτουργήσουν σε 11 Πανεπιστήμια από το 2019-2020

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για τα Διετή Προγράμματα Σπουδών

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr