Πως οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προερχόμενοι από ΤΕΙ μπορούν να αποκτήσουν πτυχίο Πανεπιστημίου

Πως οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προερχόμενοι από ΤΕΙ μπορούν να αποκτήσουν πτυχίο Πανεπιστημίου

Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΟι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προερχόμενοι από το πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και το πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημίου. Σχετική ενημέρωση εξέδωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ενημέρωση φοιτητών και φοιτητριών προγραμμάτων σπουδών πρώην ΤΕΙ από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Ζήση Μαμούρη:

«Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 5 του ν. 4589/2019 (Α΄13), οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το Πρόγραμμα σπουδών συγκεκριμένου Τμήματος του ΠΘ, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, στο οποίο μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν, και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Για την ένταξή τους υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του οικείου Τμήματος μέχρι τις 15.9.2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα.

Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορείτε να την δείτε εδώ.

Επομένως, όταν εκπληρώσετε όλες τις υποχρεώσεις σας για τη λήψη πτυχίου στο Τμήμα ΤΕΙ, στο οποίο είστε φοιτητές, θα έχετε τη δυνατότητα μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα, να υποβάλετε αίτηση στη Γραμματεία Τμήματος του ΠΘ, στο οποίο μπορείτε να ενταχθείτε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται την παρ. 5 του ν. 4589/2019, για να παρακολουθήσετε τα επιπλέον μαθήματα που έχουν καθοριστεί και να λάβετε το πτυχίο του Τμήματος.

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα αναγκαία μαθήματα τα οποία πρέπει να παρακολουθήσετε ώστε να λάβετε πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης παρακαλώ να συμβουλευτείτε τα προγράμματα σπουδών που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ιδρύματος σας.

Τα μαθήματα αυτά είναι τουλάχιστον δέκα (10), ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, και θα έχετε τη δυνατότητα να τα ολοκληρώσετε σε χρονικό διάστημα από 1 έως 2 έτη.

Διευκρινίζεται ότι για τα επαγγελματικά δικαιώματα των νέων τμημάτων, έχουν δρομολογηθεί όλες οι διαδικασίες αναγνώρισης αυτών με βάση όλα τα δικαιώματα των ομοειδών προγραμμάτων σπουδών που ισχύουν στη χώρα μας.»

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παραθέτουν τι ορίζει το άρθρο 6, παρ. 5 του ν. 4589/2019 (Α΄13): 

5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα,έχουν τη δυνατότητα αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παράγραφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου, στο οποίο μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια, και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, μπορούν να ενταχθούν:

α) οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, με έδρα τα Τρίκαλα και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, με έδρα τη Λάρισα, του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ή στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

β) οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

γ) οι φοιτητές του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

δ) οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

ε) οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

στ) οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τμήμα ΓεωπονίαςΑγροτεχνολογίας ή στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

ζ) οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

η) οι φοιτητές του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας ή στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και

θ) οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής και του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για την ένταξή τους υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του οικείου Τμήματος μέχρι τις 15.9.2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής αίτησης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr