Η θέση του ΕΚΠΑ για τη βία στα Πανεπιστήμια, ισοδυναμία πτυχίων Κολεγίων και στέγαση-σίτιση

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη σημερινή συνεδρίαση της 3ης -12-2019 αποφάσισε τα εξής:

«Συγκρουσιακό κλίμα και άσκηση βίας δεν έχουν θέση στα Πανεπιστήμια. Η εκπαιδευτική κοινότητα στηρίζει τη δράση και τη λειτουργία της στον διάλογο και τον αλληλοσεβασμό και καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βίας και αυθαιρεσίας. Στο πνεύμα αυτό η Σύγκλητος καλεί όλους να δείξουν έμπρακτα τον σεβασμό τους στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Το ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή και έχει ανάγκη από ηρεμία, τήρηση των δημοκρατικών κανόνων λειτουργίας του, όραμα, σοβαρή δουλειά και συναινέσεις. Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζονται μέσα από την ψύχραιμη προσέγγιση των πραγμάτων και την καλή προαίρεση. Η άσκηση οπιασδήποτε μορφής βίας, η επίδειξη αυθαιρεσίας και η αντιδημοκρατική συμπεριφορά υπονομεύουν την ίδια την ιδέα του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

Η επαγγελματική ισοδυναμία δεν μπορεί να αποδίδεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων μη ομοταγών προς τα ελληνικά. Η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε κατόχους πτυχίων μη αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και κολεγίων ελλοχεύει κινδύνους υποβάθμισης των Πανεπιστημίων και αποσταθεροποίησης  της αγοράς εργασίας, ενώ βάλλει ευθέως κατά της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των σπουδών στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Η ενίσχυση των Πανεπιστημίων με πρόσθετο προσωπικό όλων των κατηγοριών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. Η απόδοση νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτική βάση, ενώ η προκήρυξη νέων θέσεων για τεχνολογικό και διοικητικό προσωπικό του ΕΚΠΑ είναι επιτακτική.

Υπογραμμίζουμε ότι, λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης του ΕΚΠΑ, σημαντικό μέρος των εσόδων που προέρχονται από την ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ χρησιμοποιείται μέσω του ΕΛΚΕ για να καλυφθούν πάγιες λειτουργικές ανάγκες του Πανεπιστημίου. Η άμεση αύξηση της τακτικής χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων από τον κρατικό προϋπολογισμό καθίσταται επιτακτική. Για να καλυφθούν στοιχειωδώς οι βασικές ανάγκες του ΕΚΠΑ, η τακτική χρηματοδότηση για το 2020 πρέπει να είναι αυξημένη τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με το 2019.

Όπως έχει επανειλημμένως διατυπώσει η Σύγκλητος, χρειάζεται αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να αυξηθεί το ποσοστό των εξυπηρετούμενων φοιτητών/τριών, με κάθε πρόσφορο μέσο σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.»

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr