Διήμερη αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών

Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ): Η Κοσμητεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ενημέρνωει τους φοιτητές ότι:

«Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής αναστέλλεται για το κοινό από την Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019, ώρα 13:00 έως και την Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019, ώρα 11:00

Δανεισμός

Όροι και προϋποθέσεις δανεισμού μελών ΔΕΠ και μεταπτυχιακών φοιτητών

Σύμφωνα με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (συνεδρίαση  12-2-2013)  για το δανεισμό υλικού ισχύουν τα παρακάτω: 

Ο δανεισμός πρέπει να γίνεται πάντοτε ηλεκτρονικά για όλες τις κατηγορίες χρηστών.

  • Δικαίωμα δανεισμού έχουν το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό προσωπικό, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι υποψήφιοι διδάκτορες και το λοιπό προσωπικό της Φιλοσοφικής Σχολής
  • Για την απόκτηση του δικαιώματος δανεισμού θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την Αίτηση εγγραφής μέλους της Βιβλιοθήκης και να έχουν μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα ή  κάρτας βιβλιοθήκης.
  • Ο συνολικός αριθμός δανειζόμενων τεκμηρίων (αντιτύπων βιβλίωνμ  CD,  κτλ) ανά χρήστη είναι πέντε (5) τεκμήρια.
  • Ο ανώτατος χρόνος δανεισμού ορίζεται στις δεκατέσσερις (14) ημέρες. Ανανέωση θα γίνεται μόνο εφόσον υπάρχουν άλλα διαθέσιμα τεκμήρια.

O δανεισμός προπτυχιακών φοιτητών και άλλων κατηγοριών χρηστών πρόκειται να λειτουργήσει το προσεχές διάστημα.

Μακροχρόνιος δανεισμός διδακτικών συγγραμμάτων "Εύδοξος"

Μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων δικαιούνται κατά προτεραιότητα οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν το δικαίωμα να τα προμηθευτούν δωρεάν, δηλαδή:

1. Φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου

2. Φοιτητές που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα για δεύτερη φορά και επομένως τους έχει χορηγηθεί ήδη δωρεάν σύγγραμμα (αλλά εν τω μεταξύ έχει αλλάξει το δωρεάν σύγγραμμα του μαθήματος)

Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο φοιτητής, η οποία να πιστοποιεί ότι δεν δικαιούται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα Ευδόξου, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4009/2011 (Α195).

Τα συγγράμματα του «Ευδόξου» τοποθετούνται σε ειδική Συλλογή Μακροχρόνιου Δανεισμού με διακριτικό πρόθεμα ταξιθετικού ΔΣ (Διδακτικά Συγγράμματα).

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να δανειστούν μέχρι δύο (2) συγγράμματα για 30 ημέρες με δικαίωμα ανανέωσης για 30 επιπλέον ημέρες (παρ. 2, άρθρο 4 της Υπουργικής απόφασης Φ12/93262/Β3 -13-8-2012).

Για την απόκτηση του δικαιώματος δανεισμού θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την Αίτηση εγγραφής μέλους της Βιβλιοθήκης και να έχουν μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η βεβαίωση του Υπεύθυνου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης με την οποία θα πιστοποιείται η μη οφειλή βιβλίων στη Βιβλιοθήκη. Για το σκοπό αυτό η Γραμματεία του Τμήματος πριν από κάθε ορκωμοσία οφείλει να στέλνει στις βιβλιοθήκες του Τμήματος τους καταλόγους φοιτητών που πρόκειται να ορκιστούν και στη συνέχεια να ζητά τη σχετική βεβαίωση μη οφειλής.

Η χρήση συγγραμμάτων τα οποία δανείζονται οι χρήστες από τη Βιβλιοθήκη υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (ν. 2121/93, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί, ιδίως με το άρθρο 14 του ν. 3049/2002, το άρθρο 81 του ν. 3057/2002 και το άρθρο 46 ν. 3905/2010). Τα τεκμήρια παρέχονται για προσωπική μελέτη. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.

Διαδανεισμός

Η υπηρεσία Διαδανεισμού δεν προσφέρεται προσωρινά, λόγω της μεταφοράς των Σπουδαστηρίων στη νέα Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής.

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία Διαδανεισμού Βιβλίου, θα πρέπει να απευθυνθείτε αυτοπροσώπως (με πιστοποίηση ταυτότητας) στη Βιβλιοθήκη. Όλα τα έξοδα αποστολής και παραλαβής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον τελικό χρήστη. Η διαμόρφωση του τελικού κόστους εξαρτάται από την υπηρεσία ταχυμεταφορών που θα επιλεγεί για την παράδοση της κάθε παραγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr