Εκ νέου εκλογές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) στις 20 Μαϊου 2015  Εκ νέου εκλογές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) στις 20 Μαϊου 2015

Εκ νέου εκλογές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) στις 20 Μαϊου 2015

Συγκεκριμένα το Δ.Σ. του συλλόγου φοιτητών ΑΣΟΕΕ "Σωτήρης Πέτρουλας" καλεί τους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη μαζική συμμετοχή τους στις φοιτητικές εκλογές να προασπίσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και να ενισχύσουν το Σύλλογο Φοιτητών. Τέλος, ο σύλλογος καλεί τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, έστω και την ύστατη στιγμή, να σεβαστούν την απόφαση του Συλλόγου Φοιτητών.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Σωτήρης Πέτρουλας» αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία τη ΣΥΝΕΧΙΣΗ της εκλογικής διαδικασίας την ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 στα τμήματα:

- Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων,

- Πληροφορικής,

- Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών,

- Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας,

- Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής,

- Οικονομικής Επιστήμης (κάλπη Α΄ και Β΄ έτους)

καθώς και την ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της εκλογικής διαδικασίας στα τμήματα:

- Οικονομικής Επιστήμης (Γ έτος, Δ' έτος και επί πτυχίω),

- Στατιστικής,

- Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας.

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου.

Είναι ξεκάθαρη απόφασή μας να σεβαστούμε τους φοιτητές που προσήλθαν στην εκλογική διαδικασία και ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ την φήφο τους. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές που έχουν ήδη ψηφίσει και η ψήφος τους ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ, ανά κάλπη είναι:

ΤΜΗΜΑΣυμμετοχή
ΔΕΟΣ264
ΟΔΕ (Α', Β', Γ έτος)370
ΟΔΕ (Δ1 έτος, επί πτυχίω)300
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Α', Β' έτος)256
Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Α', Β' έτος)188
Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Γ έτος, Δ' έτος, επί πτυχίω)183
Μάρκετινγκ154
Πληροφορική300
ΣΥΝΟΛΟ2015

 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr