Πιστοποίηση Προπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η διαδικασία της Πιστοποίησης για το σύνολο των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Το Συμβούλιο της Αρχής Διασφαλίσης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) αποφάσισε τη χορήγηση πιστοποίησης για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών, από 17-7-2019 έως 16-7-2023. Το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ έκανε δεκτές τις εκθέσεις των Επιτροπών Πιστοποίησης, βάσει των οποίων τα ως άνω Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΟΠΑ συμμορφώνονται πλήρως (fullycompliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Με αφορμή τη χορήγηση Πιστοποίησης στα τρία Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η Πιστοποίηση των τριών Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών επιβεβαιώνει την εφαρμογή αποτελεσματικής στρατηγικής διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος. Η Πιστοποίηση προσδίδει ευρωπαϊκό κύρος και διεθνή αναγνώριση στους τίτλους σπουδών που απονέμει το Ίδρυμα».

Η διαδικασία της Πιστοποίησης για το σύνολο των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΠΣ - ΟΠΑ

Πληροφορικής

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Οικονομικής Επιστήμης

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr