Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχει για πέμπτη φορά στις επιστημονικές εργασίες του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονικού Προγράμματος «WISSTRANS Ιnten…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ενημερώνονται οι φοιτητές της πανεπιστημιακής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου ότι άρχισε να λειτουργεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ο θεσμός του Συνήγορου του φοιτητή, βάσει του άρθρου 55 του νόμου 4009/2011.

Οι βασικές αρμ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια