Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Έγγραφα για την Πρακτική Άσκηση 2016

Κατόπιν ενημέρωσης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι φοιτητές του Ιόνιου Πανεπιστημίου που πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ πρέπει να συμπληρώσουν από κοινού με τους συνεργαζόμενους φορείς τα ακόλουθα έγγραφα και να τα παραδώσουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου μαζί με το απογραφικό δελτίο εξόδου και ένα συμφωνητικό συνεργασίας, τα οποία βρίσκονται ήδη στην κατοχή τους.

Ο συνημμένος φάκελος περιλαμβάνει το Παρουσιολόγιο φοιτητών, την Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων Ασκούμενου Φοιτητή και τη Βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης.

Για να κατεβάσετε τον φάκελο πατήστε εδώ.

Η σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών του Ιόνιου Πανεπιστημίου (ΕΔΩ)

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr