Ολοκληρώθηκε η εξωτερική αξιολόγηση του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Ο Πρύτανης του Ιόνιου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος με ανακοίνωση του τονίζει τα εξής:

Ολοκληρώθηκε η εξωτερική αξιολόγηση του Πανεπιστημίου, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και τα πρότυπα της ΑΔΙΠ. Σημειωτέον ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ήταν ένα εκ των τριών Α.Ε.Ι. που δεν είχαν αξιολογηθεί μέχρι σήμερα, ενώ η όλη διαδικασία της αξιολόγησης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Στο πλαίσιο λοιπόν της προβλεπόμενης διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν οι επαφές της ομάδας των εξωτερικών αξιολογητών με την Πρυτανική Αρχή, την ΜΟΔΙΠ, το Συμβούλιο, τους Κοσμήτορες και τους Προέδρους, τους εκπροσώπους των μελών ΔΕΠ, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των αποφοίτων καθώς και με τον προϊστάμενο διοίκησης και τους διευθυντές των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Επιπροσθέτως, με την ομάδα αξιολόγησης συναντήθηκαν φορείς του Α΄ και του Β΄ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και άλλοι επαγγελματικοί φορείς, οι οποίοι εξέφρασαν το έντονο ενδιαφέρον τους για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καθώς και για την αμέριστη στήριξή του.

Η σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών του Ιόνιου Πανεπιστημίου (ΕΔΩ)

Βάσει των συλλεχθέντων στοιχείων, οι αξιολογητές θα συντάξουν την έκθεσή τους, την οποία θα υποβάλουν στην ΑΔΙΠ και, εν συνεχεία, θα κοινοποιηθεί  στο Ίδρυμα για τυχόν ενστάσεις ή και παρατηρήσεις.

Η αναγκαιότητα της έκθεσης αυτής συνίσταται στην προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια η εξωτερική αξιολόγηση αποτελεί μια αντικειμενική εκτίμηση των ενδεχόμενων αδυναμιών στην ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, των προγραμμάτων σπουδών και των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών. Επομένως, είναι ένα συμβουλευτικό εργαλείο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος, η βελτίωση των οποίων είναι προς όφελος όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας, των φοιτητών πρωτίστως, μερίδα των οποίων δυστυχώς προσπάθησε να την εμποδίσει.

Πέραν τούτου, η  εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος  αποτελεί προϋπόθεση για τη δυνατότητα συμμετοχής του πανεπιστημίου μας σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα καθώς και την κινητικότητα των φοιτητών.

Περισσότερα νέα που αφορούν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr