Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εγκαταστάθηκε σταδιακά στους χώρους του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας με βάση συγκεκριμένο σχέδιο και εφαρμόζοντας στρατηγική και χρονοδιάγραμμα με στόχους που αφορούν: α) στον εξορθολογισμό των δαπανών και στην εξασφάλιση της οικονομικής και ακαδημαϊκής βιωσιμότητας του ιδρύματος β) στην αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου με τρόπο που συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση του δημόσιου χρέους (μείωση λειτουργικών εξόδων των ΝΠΔΔ), γ) στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Κέρκυρας και στη δημιουργία στην πράξη της βάσης για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στον αστικό ιστό της Κέρκυρας με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία του νησιού.

Η περίπτωση αξιοποίησης και ανάδειξης του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας αποτελεί τη μοναδική περίπτωση στη χώρα επιτυχούς Σύμπραξης Δημοσίου- Δημοσίου (δύο ΝΠΔΔ αρμοδιότητας διαφορετικών υπουργείων: Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας) τα οποία ενεργώντας με ορθολογικά κριτήρια που εξυπηρετούν αποφασιστικά και άμεσα το δημόσιο συμφέρον συνεισφέροντας στην προσπάθεια ανόρθωσης της χώρας μέσα στις σημερινές κρίσιμες δημοσιονομικές συνθήκες. Η πολιτική και η ακολουθούμενη στρατηγική εκ μέρους του Ιονίου Πανεπιστημίου βρίσκεται ακριβώς στο πλαίσιο των σκοπών ίδρυσης του ΤΑΙΠΕΔ.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι έτοιμο για άμεσο διάλογο με το ΤΑΙΠΕΔ αποκλειστικά για την προοπτική άμεσης παραχώρησης όλου του συγκροτήματος του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. Στο ζήτημα αυτό το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει την απόλυτη συμπαράσταση δημοτικών και περιφερειακών αρχών και των πολιτών της Κέρκυρας.

Άλλωστε το ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη παραχωρήσει στην Κέρκυρα ακίνητα δικαιοδοσίας του, που ούτε καν χρησιμοποιούνταν, σε φορείς του δημοσίου και μάλιστα χωρίς καμία προοπτική παραγωγής άμεσης οικονομικής υπεραξίας από τις παραχωρήσεις αυτές (βλ. παραχώρηση του κτηρίου του παλαιού Νοσοκομείου Κέρκυρας στην Ελληνική Αστυνομία και του κτηρίου των παλαιών Δικαστηρίων Κέρκυρας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων).

Η άμεση παραχώρηση του ακινήτου του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποτελεί τη μοναδική κοινωνικά δίκαιη, οικονομικά ορθολογική και αναπτυξιακά ρεαλιστική επιλογή για την Κέρκυρα και τη χώρα και κατά συνέπεια απόλυτα συμβατή με το πλαίσιο των αρχών και των σκοπών λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr