Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχει για πέμπτη φορά στις επιστημονικές εργασίες του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονικού Προγράμματος «WISSTRANS Ιntensive Programme», το οποίο ασχολείται με τη μετάφραση και τη διερμηνεία από τη Γερμανική σε μικρές ευρωπαϊκές γλώσσες υπό το πρίσμα μιας διεπιστημονικής προσέγγισης (π.χ. λογοτεχνία, παιδαγωγικά, γλωσσολογία, πολιτισμικές σπουδές, επικοινωνία ρίσκου, τυπογραφία).

Οι εργασίες του προγράμματος θα διεξαχθούν από τις 22 Μαρτίου 2014 έως τις 6 Απριλίου 2014 στο Πανεπιστήμιο του Freiburg της Γερμανίας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν καθηγητές και φοιτητές από έξι ευρωπαϊκά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα: το Østfold University College (Νορβηγία), το Πανεπιστήμιο του Freiburg (Γερμανία), το Πανεπιστήμιο της Ljubljana (Σλοβενία), το Πανεπιστήμιο του Τampere (Φινλανδία), το Πανεπιστήμιο Háskóli Islands, Reykjavik (Ισλανδία) και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανεπιστημίου θα εκπροσωπείται από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Αναστασία Παριανού και τον διδάσκοντα κ. Κωνσταντίνο Κοτσιαρό.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr