Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Προσλήψεις και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Προσλήψεις και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Σύμφωνα με τα όσα ορίζει ΦΕΚ το Υπουργείο Παιδείας, ανακοινώνει την πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 237.614,00 ευρώ για τα έτη 2019 και 2020, ήτοι 118.807,00 ευρώ ετησίως, η οποία θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου με επιβάρυνση των Κ.Α.Ε. 0274α, 0561β με τα ποσά των 95.000,00 ευρώ και 23.807,00 ευρώ κατ' έτος αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ εγκρίνεται η πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων, καθώς και υποψηφίων διδακτόρων του ιδίου Πανεπιστημίου για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης καθορίζεται μέχρι έξι ώρες εβδομαδιαίως για την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι δέκα ώρες για την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων.

Ο συνολικός αριθμός των ωρών απασχόλησης δεν θα ξεπερνά τις 11.875 ώρες κατ' έτος για τα έτη 2019 και 2020.

Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε οκτώ ευρώ πλέον των εργοδοτικών εισφορών.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr