Κατατέθηκε διάταξη για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Διάταξη για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».

Η Διάταξη έχει ως εξής:

Άρθρο 38

Θέματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) τη συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η διαχείριση της οποίας διενεργείται εξ' ολοκλήρου από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνας του Ιδρύματος». 

Η Αιτιολογική έκθεση έχει ως εξής:

Επί του άρθρου 38

Με την προτεινόμενη διάταξη ανατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου η διαχείριση του συνόλου της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών του Ιδρύματος. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr