Επιστολή-έκκληση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για μη κατάργηση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

Επιστολή τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου με την οποία απευθύνουν έκκληση για να μην καταργηθεί το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο απέστειλαν ο Αντώνης Λιοναράκης, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, ο Αθανάσιος Μιχιώτης, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, ο Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας και ο Αυγουστίνος Δημητράς, Εκλεγμένος Εκπρόσωπος των μελών ΔΕΠ

Αναλυτικά στην επιστολή τους αναφέρουν:

Αξιότιμες κυρίες και Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), ιδρύθηκε με τον Ν.2552/97. Είναι ένα Δημόσιο αυτοχρηματοδοτούμενο Πανεπιστήμιο, απολύτως ισότιμο με τα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας και παρέχει στους αποφοίτους του επαγγελματική αναγνώριση, ανάλογη με αυτήν των αντίστοιχων αποφοίτων των λοιπών συμβατικών ΑΕΙ. 

Αποστολή του ΕΑΠ είναι:

  • να παρέχει ανοικτή και εξ αποστάσεως προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση προς όλους, στη βάση ενός περιβάλλοντος μάθησης από απόσταση,
  • να προάγει την επιστημονική έρευνα,
  • να εισάγει καινοτόμες μεθοδολογίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών διαδικασιών.

Το ΕΑΠ είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα:

  • που δομεί τη λειτουργία του στη βάση θεσπισμένων καινοτόμων ανεξάρτητων Μονάδων εξειδικευμένων στις ανάγκες της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου εκπαίδευσης,
  • που παρέχει αναγνωρισμένη ανοικτή πανεπιστημιακή εκπαίδευση (χωρίς εξετάσεις εισαγωγής),
  • με φοιτητές σε όλη την ελληνική επικράτεια αλλά και το εξωτερικό,
  • με φοιτητικο-κεντρικό μοντέλο εκπαίδευσης,
  • με τη μεγαλύτερη διείσδυση και απήχηση σε παραγωγικές τάξεις.

Αξιότιμες κυρίες και Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο υπηρετώντας πιστά την ακαδημαϊκή αποστολή και τον κοινωνικό του ρόλο, έχει καταξιωθεί ακαδημαϊκά και απολαμβάνει καθολικής κοινωνικής αποδοχής, έχοντας κατορθώσει να εμβαθύνει τη δημοκρατία στην παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσω της ανοικτής πρόσβασης σε πανεπιστημιακές σπουδές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, εφαρμόζοντας μεθοδολογίες ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σε μία εποχή που οι διεθνείς στοχεύσεις είναι οι Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι, τα Ανοικτά Δεδομένα, τα Ανοικτά Πρότυπα, το Ανοικτό Λογισμικό, το Ανοικτό Περιεχόμενο, η Ανοικτή Επιστήμη, η πρόταση για συγχώνευση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου με ένα συμβατικού τύπου/διά ζώσης Ίδρυμα, αποτελεί παγκόσμιο παράδοξο, καθώς ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ δεν έχει στραφεί ή συγχωνευθεί στη συμβατικού τύπου/διά ζώσης τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μία τέτοια ενδεχόμενη συγχώνευση, θα αλλοιώσει τον ακαδημαϊκό και κοινωνικό χαρακτήρα του, θα ακυρώσει την αποστολή του, θα αναστρέψει την αναπτυξιακή του πορεία και τελικά θα το συρρικνώσει, καθώς η συλλειτουργία του ΕΑΠ με προγράμματα συμβατικής εκπαίδευσης στο ίδιο πανεπιστήμιο μόνο ως τροχοπέδη θα λειτουργήσει.

Στην περίπτωση του ΕΑΠ δεν υπήρξε καμία ‘εκ των κάτω πρόταση/εισήγηση’ για συγχώνευση, καθώς η ιδέα της συγχώνευσης εκφράστηκε αυθαίρετα, από τον διορισμένο Πρόεδρο της ΔΕ του ΕΑΠ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ του ΕΑΠ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ με την πανεπιστημιακή κοινότητά του. Στην περίπτωση του ΕΑΠ, είναι ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΥΣΣΩΜΗ όχι μόνο Η ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ του ΕΑΠ αλλά και η ίδια η κοινωνία που επί 20 και πλέον χρόνια έχει αγκαλιάσει τον θεσμό της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προσφέρει το ΕΑΠ, όπως αποδεικνύουν και οι περίπου 10.000 υπογραφές που έχουν συγκεντρωθεί και αντιτίθενται στη συγχώνευση του Πανεπιστημίου.

Συγχώνευση του ΕΑΠ με άλλο συμβατικό Ίδρυμα, κινείται εκτός του πλαισίου του άρθρου 16 του Συντάγματος, διότι ματαιώνει τον ειδικό σκοπό και την ειδική αποστολή του ΕΑΠ εντός του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως έχουν κατοχυρωθεί από τον ιδρυτικό του νόμο και έχουν αναγνωριστεί συνταγματικώς από τη νομολογία του ΣτΕ. Ταυτόχρονα, η επιχειρούμενη διαδικασία είναι ευθέως αντίθετη με τα άρθρα 13 και 14 των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και το δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση.

Το ΕΑΠ είναι ένα πανελλαδικό Πανεπιστήμιο με άμεση και έμμεση οικονομική θετική επίπτωση στην ελληνική κοινωνία, που διαχέεται και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Σε τί εξυπηρετεί λοιπόν μία ενδεχόμενη τέτοια απόφασή το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ;

Η πανεπιστημιακή κοινότητα του ΕΑΠ θα συνεχίσει σύσσωμη και με αποφασιστικότητα τον αγώνα της προκειμένου να εμποδίσει μία τέτοια προοπτική, που δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά, που θα ακυρώσει την επένδυση που έκαναν στην εκπαίδευση οι πάνω από 30.000 απόφοιτοι του ΕΑΠ, οι οικογένειές τους και οι 40.000 και τωρινοί φοιτητές/τριες του, που θα οδηγήσει ταχύτατα στην αλλοίωση της φυσιογνωμίας του ΕΑΠ, στην υποβάθμισή του και τελικά στην ακύρωση της αποστολής και της ύπαρξής του. Η πρόοδος της χώρας μέσω της παιδείας, η ανάγκη εμβάθυνσης της δημοκρατίας στην παροχή ποιοτικής τριτοβάθμιας και διά βίου εκπαίδευσης στους πολίτες της χώρας απαιτεί την ενίσχυση του ΕΑΠ και όχι τη διάλυσή του.

Αξιότιμες κυρίες και Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να ενώσετε τη φωνή σας με τη φωνή της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ και της κοινωνίας, για ένα αυτοτελές πανελλαδικό Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στην υπηρεσία του τόπου, πρωτοπόρο στον χώρο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΣ την όποια επιχειρούμενη συγχώνευση-αλλοίωση της φυσιογνωμίας του.

Για την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΑΠ

Αντώνης Λιοναράκης, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
Αθανάσιος Μιχιώτης, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
Αυγουστίνος Δημητράς, Εκλεγμένος Εκπρόσωπος των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr